Ana Sayfa
Duyurular
Saü. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Dil Belgesi Beyan Edeceklerin Dikkatine (yeni)

SAÜ. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Dil Belgesi Beyan Edeceklerin Dikkatine (YENİ)

04 Ocak 2016 tarihli SAÜ Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Dil Belgesi Beyan Edeceklerin Dikkatine başlıklı duyurumuzun içeriği Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı'nın bildirimi ve Üniversitemiz 506 numaralı Senato Kararı (ekte) ile değişmiş olup yeni uygulama esaslarımız aşağıdaki şekildedir:
 
2019 yılı başvuruları itibarı ile Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı'nın muafiyet ve hazırlık notlarının Erasmus başvurularında değerlendirilmesi çerçevesinde bilgilendirmesi   "Erasmus'a başvuran öğrencilerin dil seviyeleri Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanan bir sınav sonucunda belirlendiğinden ve bu sınavdan başarılı olan öğrenciler ile hazırlık sınıflarında bir yıl eğitim görüp başarılı olan öğrencilerin dil seviyelerinde her hangi bir farklılık olmayacağından, hazırlık sınıflarında eğitim görmüş öğrencilerin yıl sonu notlarının belgelendiği evrakta yazdığı haliyle kabul edilmesi; herhangi bir not eksiltilmesine gidilmemesi ve hazırlıkta başarılı olan öğrencilerin yıl sonu notlarının ekte yer alan senato kararına göre değerlendirilmesi uygun olacaktır." şeklindedir.

Kısaca; 2019 başvuruları itibarı ile muafiyet ve hazırlık notlarından Erasmus programı başvurularda herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. 

Puanlama sistemi de değişmiş olup ekteki Senato kararında da görüleceği gibi 50 – 64 arası puanı olanlar Staj, 65 ve üzeri puanı olanlar ise hem Öğrenim hemde Staj Hareketliliğine başvurabilecektir.