Ana Sayfa
Duyurular
2017 Dusk Eğitim Alma Personel Hareketliliği Değerlendirme Sonuçları (taslak)

2017 DUSK EĞİTİM ALMA PERSONEL HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI (TASLAK)

DUSK (Doğu Marmara Üniversiteler Sanayi Konsorsiyumu) özellikle mühendislik eğitim alanında üniversiteler ile sanayi alanında işbirliğini geliştirmeye yönelik olup Sakarya Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odalarının oluşturduğu ulusal bir ortaklıktır. 

Bu bağlamda hem kadrosu, hem de yaptığı iş olarak teknik işte çalışanlara yönelik olan 2017 Sözleşme dönemi DUSK Eğitim Alma Personel hareketliliği başvuruları 27 Kasım – 17 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Başvurular Erasmus+ Değerlendirme ve Seçim Komisyonu üyeleri tarafından aşağıda belirtilen yöntemle değerlendirilmiş ve sonuçlar taslak halinde aşağıdaki bağlantıda paylaşılmıştır. 

DUSK Eğitim Alma Hareketliliği Değerlendirme Sonuçları (Taslak) için tıklayınız: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e4KDeT7KVlcvvZpXA58uNSrs0fmKP8bOBPAAAz0vmKg/edit

Bu bağlamda Ulusal Ajans tarafından Kurumumuza tahsis edilen hibe 5 (beş) kişinin hareketlilikten yararlanmasına yettiği için 5 kişilik ASİL LİSTE belirlenmiştir, diğer başvurular ise yine puan sırası gözetilerek YEDEK LİSTEde yer almıştır.

1. LİSTELER 10 OCAK 2019 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR TASLAK HALİNDEDİR, NİHAİ LİSTELER İTİRAZ SÜRESİNİN BİTİMİNİ TAKİBEN AÇIKLANACAKTIR.

2. YUKARIDAKİ HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE YAPILAN LİSTELERE İLİŞKİN İTİRAZINIZI E-POSTA YOLUYLA  erasmus@sakarya.edu.tr ADRESİNE İLETEBİLİRSİNİZ.

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

1. Başvuru sırasında tüm personelin başvuruları alınmakla beraber sadece Sakarya Üniversitesi’nin Mühendislik alanındaki akademik personeli ile idari personelden ise teknik kadroda bulunanların başvuruları değerlendirilmiştir.

2. Değerlendirme yapılırken; taban puan 50 olarak belirlenmiştir.

3. Personel hareketliliğinde ulusal öncelikler gereğince, daha önce hareketliliğe hiç katılmamış personele ve daha önce hareketliliğe hiç katılmamış birimlere öncelik verilmesi prensibi benimsenmiştir. Bu nedenle Hareketliliğe hiç katılmamış olan başvuru sahiplerinin taban puanlarına ise +10 puan eklenmiştir. Öte yandan son 4 yıl içinde hareketlilikten yararlananların taban puanlarından katılım sayıları kadar -10 puan, 5 yıl ve öncesinde yararlananlardan ise yine katılım sayıları gözetilerek -5 puan düşürülmüştür.  

4. Puanlandırma kriterleri gereğince kadrosu ve yaptığı iş itibariyle teknik idari personele +10 puan verilmiştir.

5. Öğretim Görevlisi/Araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlara +15 puan verilmiştir.  

6. Engelli personel kadrosundaki personele +5 puan verilmiştir.  

7. Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personele +5 puan verilmiştir.

8. Konsorsiyum kapsamında staj faaliyetinden yararlanacak öğrencilere staj yeri bulan başvuru sahiplerine +10 puan verilmiştir. (belgelendirilmek koşulu ile).

9. Erasmus+ Bölüm Koordinatörlüğü yapan personele +3 puan verilmiştir.  

10. ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL gibi Türkiye’de yapılan veya ÖSYM’nin denklik verdiği sınavlardan son beş yıl içinde alınmış dil belgesi beyan eden personelin yabancı dil sınavı puanının yüzde 20’si, beş yıl öncesinde alınan dil puanlarının ise yüzde 15’i taban puanına eklenmiştir.

11. Sakarya/Düzce/Abant İzzet Baysal Üniversitesinde ders vermek üzere istihdam edilen, faaliyetten yararlanmak amacıyla başvuran ve anadili Avrupa Birliği dillerinden biri olan yabancı uyruklu personelin yabancı dil notunu gösterir belge beyan etmemesi durumunda yabancı dil notu 80 olarak kabul edilmiştir.  Yabancı dil belgesi beyan edilmesi durumunda ise belgede yer alan not değerlendirmeye alınmıştır.

12. Başvuru yapan personelin SAÜ’deki toplam hizmet yılı sayısının yüzde 20’si, diğer kurumlarda geçen hizmet yılı ise yüzde 10 oranında taban puana eklenmiştir.

13. Puan eşitliği durumunda yabancı dil puanı yüksek olana, eşitliğin devam etmesi halinde ise hizmet yılı yüksek olana öncelik verilmiştir. Burada ilk önce SAÜ’deki hizmet yılı dikkate alınmış, eşitliğin bozulmaması halinde diğer kurumlarda geçen sürenin yüzde 10’u dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Bilgilerinize arz eder, saygılar sunarız.

Değerlendirme ve Seçim Komisyonu

Prof. Dr. Barış Tamer TONGUÇ

Dr. Öğr. Üyesi Çisem BEKTUR

Doç. Dr. İhsan Hakan SELVİ

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ŞİMŞEK

Arş. Gör. Yasemin TAŞDEMİR

Hilmi YANMAZ