Ana Sayfa
Duyurular
2017 Deha’s Ders Verme Personel Hareketliliği Değerlendirme Sonuçları (taslak)

2017 DEHA’S DERS VERME PERSONEL HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI (TASLAK)

Tıp Fakültesinde çalışan akademik personele yönelik olan 2017 Sözleşme döneminde DEHA'S Erasmus+ Tıp Konsorsiyumu kapsamında Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği başvuruları 21 Aralık - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Başvurular Erasmus+ Değerlendirme ve Seçim Komisyonu üyeleri tarafından aşağıda belirtilen yöntemle değerlendirilmiş ve sonuçlar taslak halinde aşağıdaki bağlantıda paylaşılmıştır. 

Değerlendirme Sonuçlarını görüntülemek için tıklayınız: (Taslak) 

Bu bağlamda Ulusal Ajans tarafından Kurumumuza tahsis edilen hibe 1 (bir) kişinin hareketlilikten yararlanmasına yettiği için 1 kişi ASİL LİSTEde, diğer başvurular ise yine puan sırası gözetilerek YEDEK LİSTEde yer almıştır.

1. LİSTELER 22 OCAK 2019 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR TASLAK HALİNDEDİR, NİHAİ LİSTELER İTİRAZ SÜRESİNİN BİTİMİNİ TAKİBEN AÇIKLANACAKTIR.

2. LİSTELERE İLİŞKİN İTİRAZINIZI E-POSTA YOLUYLA  erasmus@sakarya.edu.tr ADRESİNE İLETEBİLİRSİNİZ.

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

1. Sadece Tıp Fakültesi akademik personelinin başvuruları değerlendirilmiştir.

2. Taban puan 50 olarak belirlenmiştir.

3. Daha önce programdan faydalanmamış SAÜ akademik personelinin taban puanına +10 puan eklenmiştir.

4. Daha önce programdan faydalanmış olan akademik personelin faaliyetten yararlanma sayısı kadar -10 puan taban puandan düşürülmüştür.

5. ÜDS/KPDS/YDS gibi ÖSYM veya YÖK-Dil gibi YÖK tarafından yapılan sınavlardan alınmış dil belgesi beyan eden akademik personelin Yabancı Dil Sınavı Puanının yüzde 20’si taban puanına eklenerek değerlendirme yapılmıştır.

6. Türkiye’de yapılan ÜDS/KPDS/YDS gibi sınavlardan alınmış dil belgesi dışında dil belgesi beyan eden akademik personelin dil puanı ÖSYM’nin hazırlamış olduğu Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS puan türüne çevrilerek hesaplanmıştır.

7. Bir dönem Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) tarafından yapılan Doçentlik Yabancı Dil Sınavı belgesi beyan eden personelin dil puanı 65 olarak kabul edilmiştir.

8. Sakarya Üniversitesinde ders vermek üzere istihdam edilen ve faaliyetten yararlanmak amacıyla başvuran yabancı uyruklu personel yabancı dil notunu gösterir belge beyan etmemesi durumunda yabancı dil notu 80 olarak kabul edilmiştir. Yabancı dil belgesi beyan edilmesi durumunda belgede yer alan not değerlendirmeye alınmış ve Madde 6’da bahsedilen hüküm uygulanmıştır.

9. Engelli personele +10 puan eklenmiştir.  (Belgelendirilmek koşulu ile)

10. Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personele +15 puan eklenmiştir. (Belgelendirilmek koşulu ile)

11. İki aday arasında toplam puanın eşit olması halinde yabancı dil puanı yüksek olana öncelik verilmiştir.

12.Yabancı dil puanının da eşit olması durumunda çalışma yılı yüksek olana öncelik verilmiştir.

Bilgilerinize arz eder, saygılar sunarız.

Değerlendirme ve Seçim Komisyonu

Prof. Dr. Barış Tamer TONGUÇ

Dr. Öğr. Üyesi Çisem BEKTUR

Doç. Dr. İhsan Hakan SELVİ

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ŞİMŞEK

Arş. Gör. Yasemin TAŞDEMİR

Hilmi YANMAZ