Ana Sayfa
Duyurular
Staj Hareketliliği Ön Yerleştirme ve Süreç Hakkında

STAJ HAREKETLİLİĞİ ÖN YERLEŞTİRME VE SÜREÇ HAKKINDA

Daha önce asil olarak yerleştirilen 200 kişilik staj kontenjanımız toplam tercih yapanlar olarak 376 kişiye çıkartılmış olup yeni liste ekteki gibidir.

Staj sürecimiz 2019 ERASMUS+ El Kitabı Sf. 15’deki aşağıdaki belirtilen kural gereği yürütülecektir:

“Öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu (host institution) veya staj yeri mevcut olmadan, öğrenciler hareketlilik faaliyetine katılmak üzere seçilemez:

- Öğrenim hareketliliği için: Öğrenci seçilmeden önce, hareketlilik dönemini kapsayacak şekilde iki yükseköğretim kurumu arasında “kurumlararası anlaşma” yapılmış olmalıdır.

- Staj hareketliliği için: Öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır.”

Bu çerçevede listede isimleri olan öğrencilerimiz 30 Nisan 2019’a kadar süresi 6 ayı geçmeyen*  “KABUL MEKTUPLARINI” Erasmus Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir. Kabul Mektuplarının geçerliliğinin kontrolünden sonra (Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.) öğrencilerimiz aşağıdaki 2019 ERASMUS+ El Kitabı ilgili maddesi kapsamında staj hareketliliğinden hibeli olarak faydalanabileceklerdir.

Kurumların kendilerine tahsis edilen hibe miktarı belli olmadan önce hibe dağıtım sonuçlarını açıklamaları halinde, öğrencilerine açık ve anlaşılır bir şekilde seçilen öğrencilerin aday olduklarını ve ancak Merkez’in üniversitelere tahsis edeceği hibe miktarlarını ilan etmesinden sonra hibe dağıtım sonuçlarının kesinlik kazanacağını belirtmeleri gerekir.( 2019 ERASMUS+ El Kitabı Sf. 10)

Yukarıdaki kural gereği kabul mektubu teslim eden öğrencilerimizin maksimum belirlenen 6 aylık staj sürelerinde hibe dağıtım sonuçlarına göre açıklanan hibe miktarı doğrultusunda azaltmaya gidilebilir. Koordinatörlüğümüzün bu hakkı saklıdır.

*Öğrenci 6 aydan daha uzun süre staj yapmak istiyorsa ve daha önce hareketlilikten faydalanmışlığı çerçevesinde hakkı mevcutsa bu süreyi aşan kısmı hibesiz olarak faydalanabilir ve kabul mektubunu buna göre alabilir.