Ana Sayfa
Duyurular
Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe Verilmesi Hakkında

Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe Verilmesi Hakkında

2019 - 2021 Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında yerleşmesi gerçekleşen öğrencilerimizden 2019 Sözleşme Dönemi El Kitabındaki aşağıdaki madde gereğince belgelemek kaydıyla İlave Hibe desteği sözkonusu olacaktır.

6.1.1 Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe

Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere Tablo-2’de belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir.