Ana Sayfa
Duyurular
2020 Dönemi Başvuruları ve Staj Hareketliliği Kabul Mektubu Teslimi Hakkında

2020 DÖNEMİ BAŞVURULARI VE STAJ HAREKETLİLİĞİ KABUL MEKTUBU TESLİMİ HAKKINDA

Bildiğiniz gibi daha önceki yıllarda Staj Hareketliliği kapsamındaki yerleştirmelerde önce hak kazanımı elde ediliyor,  sonrasında da öğrenciler gidecekleri dönemi kendileri belirleyerek önce kabul mektuplarını getirmek koşuluyla işlemlerine başlıyorlardı. Bu durum değişmiş olup; 2020 Sözleşme Dönemi (01 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2022) başvuru sürecimiz  2020 Ocak ayı içerisinde gerçekleşecektir ve staj hareketliliği düşünen öğrencilerimiz için süreç ERASMUS+ El Kitabı Sf. 15’deki aşağıdaki belirtilen kural gereği yürütülecektir:

“Öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu (host institution) veya staj yeri mevcut olmadan, öğrenciler hareketlilik faaliyetine katılmak üzere seçilemez:

- Staj hareketliliği için: Öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır.”

Bu çerçevede Staj faaliyetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin; başvuru ve yapılacak Erasmus sınavına kadar ola sürede  “KABUL MEKTUPLARINI”Erasmus Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir (kesin tarih sınav takvimi netleşince paylaşılacak olup muhtemel tarih Şubat 2020 olacaktır.). Kabul Mektuplarının geçerliliğinin kontrolünden sonra (Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.) hibeli olarak gidecek öğrencilerimizin yerleştirme işlemleri en yüksek puandan başlayarak muhtemel hibemiz ve belirlenen kontenjan çerçevesinde yapılacaktır. (Dolayısıyla öğrencilerimizin kabul mektubu getirmiş olmaları onlara doğrudan bir hak kazandırmamakta olup, yerleştirmeler kabul mektubu getiren öğrenciler arasından hibeye ve kontenjana göre yapılacaktır yani kabul mektubu teslim etmiş olsalar dahi belirlenen kontenjana girememe durumu sözkonusu olabilir).

HİBELİ STAJ SÜRESİ

Kurumların kendilerine tahsis edilen hibe miktarı belli olmadan önce hibe dağıtım sonuçlarını açıklamaları halinde, öğrencilerine açık ve anlaşılır bir şekilde seçilen öğrencilerin aday olduklarını ve ancak Merkez’in üniversitelere tahsis edeceği hibe miktarlarını ilan etmesinden sonra hibe dağıtım sonuçlarının kesinlik kazanacağını belirtmeleri gerekir. (ERASMUS+ El Kitabı Sf. 10)

Yukarıdaki ERASMUS+ El Kitabının ilgili maddesi kapsamında hibeli olarak faydalanılabilecek staj hareketliliği süresi Koordinatörlüğümüz tarafından stajdan optimum faydanın sağlanabileceği bir şekilde belirli bir ay ile sınırlandırılabilir. Ancak yerleştirmesi yapılan öğrencilerimiz dilerse belirlenen hibeli sürenin üzerine çıkarak haklarını (aynı kademede varsa faydalanılan süre düşülmek kaydıyla) 12 aya kadar kullanabilirler. Bu durumda hibeli olarak belirlenen süreden fazla kalınan süre için hibesiz olarak faydalanılacaktır.