Ana Sayfa
Duyurular
2020 Dönemi Staj Hareketliliği Hibe Süreleri Hakkında

2020 DÖNEMİ STAJ HAREKETLİLİĞİ HİBE SÜRELERİ HAKKINDA

Bir önceki duyurumuzda 2020 dönemi staj hareketliliği için başvuracak öğrencilerimizin başvuru süresi sonuna kadar Kabul Mektuplarını Erasmus Ofise teslim etmeleri hususunu paylaşmış ayrıca staj hareketliliği hibe süreleri hakkında da aşağıdaki açıklamayı eklemiştik.

ERASMUS+ El Kitabının ilgili maddesi kapsamında hibeli olarak faydalanılabilecek staj hareketliliği süresi Koordinatörlüğümüz tarafından stajdan optimum faydanın sağlanabileceği bir şekilde belirli bir ay ile sınırlandırılabilir. Ancak yerleştirmesi yapılan öğrencilerimiz dilerse belirlenen hibeli sürenin üzerine çıkarak haklarını (aynı kademede varsa faydalanılan süre düşülmek kaydıyla) 12 aya kadar kullanabilirler. Bu durumda hibeli olarak belirlenen süreden fazla kalınan süre için hibesiz olarak faydalanılacaktır. 

Bu çerçevede sizlerden gelen, hibeli staj süresinde herhangi bir sınırlama olup olmayacağı talebi doğrultusunda Koordinatörlüğümüz hibelendirilecek staj süresinin 4 ay olması hususunda karar almıştır.

Bu durumda, Staj hibemizin bir önceki hibe oranında geleceğinden hareketle, öngörülen hibemizin ortalama 200 ay’a karşılık geldiğini ve bunun da ortalama 50 öğrencimizin asil olarak yerleştirilebileceği manasına geldiğini belirtmek isteriz.