Ana Sayfa
Duyurular
Tca Faaliyeti

TCA Faaliyeti

Almanya Ulusal Ajansından alınan duyuruda, 28-29 Nisan 2020 tarihlerinde Almanya’nın Köln şehrinde “Teaching and Learning in a Digital Age” başlıklı Ulusötesi İşbirliği Faaliyeti (TCA) düzenleneceği bildirilmektedir.

Adı geçen faaliyete Yükseköğretim kurumlarından Proje Koordinatörleri/temsilcileri, ilgili alanda uzmanlaşmış akademik personelin katılımı beklenmektedir. Faaliyet özellikle Ana Eylem 2 (KA2) ve Ana Eylem 3 (KA3) özelinde gerçekleşecektir. Katılımcıların uluslararasılaşma boyutu içerisinde dijitalleşme, dijital öğrenme ve “uluslararası derslikler” (international classrooms) konularına ilgili olmaları beklenmektedir. Faaliyet, üniversitelerden proje sahiplerini bir araya getirecek ve katılımcılar, paneller ve tematik çalışma grupları vasıtasıyla üniversitelerin dijital uluslararasılaşma boyutunu tartışma imkânı bulacaklardır.

Etkinliğe seçilen katılımcıların faaliyete ilişkin konaklama ve seyahat harcamalarının %95’i Türkiye Ulusal Ajansı tarafından karşılanacaktır. Katılımcılar öncelikle harcamalarını kendileri yapacak, daha sonra uygun masrafların %95’i katılımcılarla imzalanacak sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından katılımcılara ödenecektir.

Yukarıda detayları verilen TCA faaliyetine katılım başvurusu yapmak için en geç 21 Şubat 2020 tarihi mesai bitimine kadar (18:00) https://form.ua.gov.tr?id=120fde41-016f-4e3b-b8aa-305edac7963d  adresinden kayıt yapılması gerekmektedir. Yapılan başvurular arasından değerlendirme yapılarak 3 katılımcı (1 proje sahibi 1 (bir) , projesi olmayan fakat alanda tecrübe sahibi 1 (bir), ve konuyla ilgililenen ve kendisini ve kurumunu bu konuda geliştirmek isteyen 1 (bir) katılımcı  belirlenecektir. Faaliyete katılım için seçilen temsilcilere e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

Program hakkında detaylı bilgiye https://salto-et.net/tca/event/231   adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca ekte faaliyet bilgi dokümanı sunulmuştur.