Ana Sayfa
Duyurular
2021 Dönemi Staj Hareketliliği Kabul Mektubu Teslimi Hakkında

2021 DÖNEMİ STAJ HAREKETLİLİĞİ KABUL MEKTUBU TESLİMİ HAKKINDA

Bilindiği üzere 2020 Sözleşme dönemi staj hareketliliği değerlendirmesine alınma şartı olarak başvuru son tarihine kadar kabul mektubu teslimi aranmakta idi. Ancak bu uygulama en son açıklanan el kitabı ile değişmiş olup;

2021 Sözleşme Dönemi (01 Haziran 2021 - 31 Mayıs 2023) başvuru sürecimiz  2021 Ocak ayı içerisinde gerçekleşecektir ve staj hareketliliği düşünen öğrencilerimiz için süreç ERASMUS+ El Kitabı Sf. 15’deki aşağıdaki belirtilen kural gereği yürütülecektir:

Staj hareketliliği için: Fonların etkin kullanımı ve seçildikten sonra uygun staj yeri bulunamaması sebebiyle feragatlerin engellenmesine yönelik bir tedbir olarak öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletmeden kabul alınması 4.2.2* hükümlerine göre ek puanla desteklenir.

*Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma (+ 10) puan

Bu çerçevede Staj faaliyetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin; başvuru son tarihine kadar (kesin tarih sınav takvimi netleşince paylaşılacak olup muhtemel tarih 01 Şubat 2021 olarak öngörülmektedir)  “KABUL MEKTUPLARINI” Erasmus Ofisine teslim etmeleri durumunda yerleştirmeye esas puanlarına +10 puan eklenecektir. Yerleştirme işlemi, kabul mektubu getirsin ya da getirmesin, yerleştirmeye esas puanlar baz alınarak en yüksek puandan başlayarak muhtemel hibemiz ve belirlenen kontenjan çerçevesinde yapılacaktır. (Kabul mektubu teslim etmeyen ancak staj asil listeye giren öğrencilerden sınav sonrasında Erasmus Ofis tarafından duyurulacak tarih aralığında kabul mektubu teslim etmeleri istenecektir).

HİBELİ STAJ SÜRESİ

Kurumların kendilerine tahsis edilen hibe miktarı belli olmadan önce hibe dağıtım sonuçlarını açıklamaları halinde, öğrencilerine açık ve anlaşılır bir şekilde seçilen öğrencilerin aday olduklarını ve ancak Merkez’in üniversitelere tahsis edeceği hibe miktarlarını ilan etmesinden sonra hibe dağıtım sonuçlarının kesinlik kazanacağını belirtmeleri gerekir. (ERASMUS+ El Kitabı Sf. 10)

Yukarıdaki ERASMUS+ El Kitabının ilgili maddesi kapsamında hibeli olarak faydalanılabilecek staj hareketliliği süresi Koordinatörlüğümüz tarafından stajdan optimum faydanın sağlanabileceği bir şekilde belirli bir ay ile sınırlandırılabilir. Ancak yerleştirmesi yapılan öğrencilerimiz dilerse belirlenen hibeli sürenin üzerine çıkarak haklarını (aynı kademede varsa faydalanılan süre düşülmek kaydıyla) 12 aya kadar kullanabilirler. Bu durumda hibeli olarak belirlenen süreden fazla kalınan süre için hibesiz olarak faydalanılacaktır.