Ana Sayfa
Erasmus+ Sık Sorulan Sorular

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR

Erasmus+ Programı Yükseköğretim alanı boyutu ile, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Erasmus+ Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır.

Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler katılabilir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.

Hibeler yurtdışında yalnızca aşağıdaki faaliyetler için verilir:

- Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda diploma/derecenin tanınmasının ana parçası olan, tez hazırlıklarını da içeren (fakat öğrenim programını oluşturan araştırma çalışmaları dışında kalan araştırma ödevleri ve harici araştırma çalışmalarının dâhil olmadığı), tam zamanlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora çalışmaları,

- Yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin öğrenim programının bir parçası olarak tanınan zorunlu veya isteğe bağlı olarak gerçekleştirilecek tam zamanlı stajlar.

Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını (kredilerini) tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) kredisi karşılığı ders yükü olduğu öngörülen öğrencidir.

Tam zamanlı staj, öğrencinin faaliyet süresi boyunca tam mesai günü esasına göre yaptığı stajdır.

Erasmus+ kapsamında öğrenci değişimi programı çerçevesinde hangi ülkelere gidilebilir?

Erasmus+ Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine üye olmaya aday Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır.

Bu programa katılmak için ne yapmalıyız?

Programa katılmak için üniversitemizin  Erasmus web sayfası olan http://erasmus.sakarya.edu.tr/tr adresinden yapılacak olan yeni dönem başvuru ilanlarını ve üniversitemiz içerisinde ilgili alanlara asılacak olan afişleri takip etmeniz belirtilen aşamalara uymanız gerekmektedir.

Öğrenci üniversiteye başladığı yıl Erasmus programından yararlanabilir mi?

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. Ancak bir sonraki dönem için başvuru yaparak ikinci sınıfta hareketlilikten yararlanabilirler.

Ön lisans öğrencileri değişim yapabilir mi?

Evet yapabilir.

Erasmus programından yararlanmak için ne zaman başvurmalıyım?

Erasmus hareketliliği proje dönemi her yıl 1 Haziran’da başlamakta olup, başvurular proje başlamadan en az altı ay öncesinde Aralık sonu-Ocak gibi alınmaktadır. Dolayısıyla hareketlilik yapmayı planladığınız akademik yılın bir yıl öncesinde başvuru yapmanız gerekmektedir.

Erasmus+ öğrenim hareketliliği ve staj hareketliliğine aynı anda başvurup aynı yıl içinde her ikisinden de faydalanabilir miyiz?

Aynı akademik yıl içinde hem öğrenim hem de staj hareketliliğine başvurabilir, hak kazanımı durumunda hem Erasmus öğrenim hareketliliğinden hem de staj hareketliliğinden de faydalanabilirsiniz. Ancak, öğrencinin her eğitim kademesinde toplam 12 ay Erasmus hakkı olduğundan bu süre 12 ayı geçemez.

Erasmus programından yararlanmak için gerekli şartlar nedir?

Erasmus programından yararlanabilmek için genel not ortalamanız 4 üzerinden en az 2.20; dil puanınız öğrenim için 65 staj için 50 puan olmalıdır. Öğrencinin başvurusunun değerlendirmeye alınması için her iki şartı da karşılıyor olması gerekmektedir.

Not ortalamamız 2.20'ın altında olursa Erasmus’a katılamaz mıyız?

Not ortalamasına ilişkin standartlar Ulusal Ajans’ın yayınladığı El Kitabında belirlenmiş olup web sitemizde (http://erasmus.sakarya.edu.tr/tr/icerik/0/39748/erasmus-ogrenim-ve-staj-basvuru-surecleri) ayrıntılı şekilde belirtilmektedir.

Not ortalamamızın yerleştirme aşamasında etkisi nedir?

Yerleştirmeye esas puanınız; Genel Akademik Not Ortalamanızın (GANO) 50%’si, Dil puanınızın 50%’si alınarak hesaplanmaktadır.

Erasmus+ başvuru sırasında hangi not ortalamam dikkate alınır?

Erasmus hareketliliğine başvuru sırasında sahip olduğunuz genel akademik not ortalaması dikkate alınır.

Erasmus için değerlendirme aşamasında dil puanıma göre mi, not ortalamama göre mi yerleştirme yapılmaktadır?

Yerleştirmeye esas puanınız; Genel Akademik Not Ortalamanızın (GANO) 50%’si, Dil puanınızın 50%’si alınarak hesaplanan “Erasmus puanına” göre yapılmaktadır.

Erasmus+ öğrenim hareketliliğinde yerleştirildiğimiz üniversite B1 seviyesinde İngilizce puanı istiyor. Buna göre; gireceğimiz Erasmus sınavı B1 seviyesinde mi yapılıyor ve bu sınavı kazanırsak gideceğimiz üniversitenin istediği seviyeyi karşılamış olur muyuz?

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru formunda tercih ettikleri dilden (İngilizce veya Almanca) sınava gireceklerdir. Dil sınavını Üniversitemiz Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı yapmaktadır, Başkanlığın dil sınavı ile ilgili duyuru linki;

http://erasmus.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/goster/84867/erasmusiys-hakkinda-duyuru

Önemle belirtmek isteriz ki, hak kazanacağınız üniversitelerin çoğu öğrenci kabulü için dil sertifikası talep etmektedir. İstenilen dil sertifikaları üniversitelere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, bazı üniversiteler ana dilinde, bazıları İngilizce ya da B1-B2-C1 gibi farklı seviyelerde dil sertifikası istemektedir. Bu yüzden başvuru sırasında tercih edeceğiniz üniversitelerin web sayfalarına girerek araştırma yaparak, tercih yapmalısınız. Ayrıca bazı üniversiteler İngilizce diline ek olarak İspanyolca, İtalyanca, Almanca gibi dillerinde sertifika talep edebilir, bunun için ilgili üniversitelerin sayfasını incelemelisiniz.

YDS-YÖKDİL-TOEFL gibi bir dil puanımız mevcut ise, yine de Erasmus sınavına girmemiz gerekiyor mu?

Eğer geçerli ve tercih edeceğiniz hareketlilik için yeterli bir dil puanınız var ise belirtilen başvuru tarihleri arasında başvuru yaparken dil belgesi alanına PDF veya JPEG formatında yüklediğiniz takdirde Erasmus sınavına girme şartınız aranmaz, bu dil puanı üzerinden değerlendirilmeye alınırsınız. Bu durum hem öğrenim hem de staj hareketliliği için geçerlidir. Ancak yüklediğiniz belgenin asgari dil şartını karlılayıp karşılamadığından emin olunuz.

*Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri için bakınız;

http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69730/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-250713.pdf

Sakarya Üniversite’sinde hazırlık okudum ve geçtim. Bu puanımı Erasmus sınavı yerine kullanabilir miyim?

Dil sınavlarının iki yıl geçerlilik kriteri sağladığı müddetçe kullanabilirsiniz, iki yıldan fazla olan sınav puanları kabul edilmemektedir.

Başka bir üniversitede hazırlık okudum, bu puanımı kullanabilir miyim?

Başka bir üniversitede okumuş olduğunuz hazırlık puanlarını kullanamazsınız.

Sisteme dil puanımı yükledim, yine de Erasmus sınava girebilir miyim?

Hayır giremezsiniz, değerlendirme aşamasında dil belgenizdeki puan dikkate alınır.

Sahip olduğum dil puanı staj için gerekli şartı karşılıyor, ama öğrenim için yetmiyor. Staj için puan yükleyip, öğrenim için Erasmus sınavına girebilir miyim?

Girebilirsiniz.

Dil puanım kaç yıl geçerli?

Gerek ErasmusİYS, gerekse eşdeğer sınavların geçerliliği 2 yıldır.

Tercih edeceğimiz okulların akademik takvimlerini nerden öğrenebiliriz?

Tercih ettiğiniz veya yerleştirildiğiniz üniversitelerin akademik takvimlerini o üniversitelerin web sitelerinden araştırmalarınız sonucu öğrenebilirsiniz. Ayrıca ofisimize bu konuda bildirimler geldikçe Erasmus web sayfamızda haberler ve duyurular kısmında ilan etmekteyiz.

Erasmus+ hakkımı iptal ettirmiş olmam ya da onaylamamış olmam, gelecek dönem için Erasmus programına katılmamı engeller mi?

Yerleştirmeler sırasında size verilmiş iptal tarihlerinden sonra yani süresi dışında iptal veren öğrencilerimizin, bir sonraki yıl başvuru yapabilir ancak yerleştirme puanından (-10) puan düşülür.

Son sınıf öğrencileri ikinci dönem alttan ders bırakıp Erasmus Öğrenci Hareketliliğinden faydalanabilir mi?

Öğrencilik durumunuz devam ettiği sürece Erasmus hakkınızın müsaitliği çerçevesinde bir ya da iki yarıyıl Erasmus yapabilirsiniz, önemli olan her bir dönem için 30 AKTS ders eşleştirmeniz gerektiğidir.

Erasmus+ öğrenim hareketliliğine başvuru yapmam için alttan dersimin olmaması mı gerekiyor?

Böyle bir zorunluluğumuz mevcut değildir.

Aynı yıl içerisinde Erasmus sınavı iki kere mi yapılıyor?

Ek kontenjan sürecimiz söz konusu olursa aynı yılda Erasmus sınavı iki kere yapılabilir ama normal süreçte tek bir Erasmus sınavı yapılır.

Erasmus+ hareketliliğine başvurup ve hak kazandıktan sonra gitmekten vaz geçersem sorun çıkar mı?

Erasmus hareketliliğine hak kazandıktan sonra size verilmiş iptal tarihleri içerisinde feragat ettiğinizi bildiren dilekçeyi erasmus ofisine teslim ederseniz sorun yaşamazsınız.

Mülakat var mıdır?

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının belirlediği Erasmus İngilizce Dil Sınavı kuralları çerçevesinde mülakat yapılmamaktadır.

Yüksek lisans için Erasmus’tan faydalanan bir öğrenci doktora içinde başvuru yapabilir mi?

Bir öğrenci lisans-yüksek lisans-doktora seviyelerinde ayrı ayrı olmak üzere Erasmus programından yararlanabilir. Dolayısıyla yüksek lisansta Erasmus programından yararlanmış bir öğrenci doktora döneminde tekrar başvuru yapıp hak kazanırsa Erasmusa gidebilir.

Engelli öğrenciyim şartlar benim için de aynı mı?

Erasmus programına katılım şartları değerlendirildiğinde Ulusal Ajansın durumu teyit etmesiyle engelli öğrenciler için ek hibe olarak özel ihtiyaç hibe desteği verilmektedir. Ayrıca başvuru sırasında belgelendirmek kaydıyla değerlendirme aşamasında engelli öğrencilere +10 puan verilerek pozitif ayrımcılık da sağlanmaktadır. Eğer ErasmusİYS sınavına katılacaklarsa öğrencilerimizin engel durumlarına göre gereken fiziksel şartlar sağlanmaktadır. 

Sınavı kazandıktan sonra izlememiz gereken prosedür nedir?

Yapılan Erasmus sınavını kazananlara ve öncesinde dil belgesi ibraz etmiş diğer öğrencilerle birlikte sistem tercihlere açılır. Bu aşamada öğrencilerin gitmeyi plandıkları okulları iyice araştırıp, ona göre tercih yapmaları istenmektedir. Puan ve kontenjanlar çerçevesinde gerekli yerleştirmeler yapıldıktan sonra sistemde öğrencilerimiz “onay” kısmını tıklayarak kazanmış oldukları yeri olumlu yada olumsuz şekilde onaylamak zorundadır. Bu onay işlemi, gidecek olan öğrenci istatistiğinin tutulması ve boş kontenjanların görülmesi açısından önemlidir. Onay verilmemesi halinde öğrencinin hakkı iptal edilir ve yedek yerleştirmeler için sistem yeniden açılır. 

Tüm yerleştirmeler yapıldıktan ve öğrenciler onayladıktan sonra üniversitemiz Erasmus koordinatörlüğü tarafından her bir öğrencimizin isim ve iletişim bilgileri yerleştikleri üniversitelere bildirilir.  Üniversitemizde Erasmus hakkı kazanmış öğrencilerimiz “ADAY ÖĞRENCİ” statüsündedir ve yerleştiği üniversitelerle irtibata geçerek “başvuru yapmaları” gerekmektedir. Bu noktada karşı kurumunun sayfasını inceleyip istenen evrakları eksiksiz, imzalı, mühürlü bir şekilde belirlenen tarihlerde karşı kuruma iletmeleri ve karşı kurumdan “davet/kabul mektubu” almaları gerekmektedir. Her kurumun istediği evraklar -başvuru formu, öğrenim anlaşması-dil belgesi- farklı olabilir, ancak “Öğrenim Anlaşması/Learning Agreement” en temel Erasmus evraklarından olup öğrenci bu aşamadan sonra bölüm koordinatörü ile iletişime geçerek derslerini seçmelidir.

Yerleştiğim üniversiteden bana e-posta gelmedi. Ne yapmalıyım?

Erasmus hakkı kazanan öğrencilerimizin isimleri koordinatörlüğümüz tarafından yerleştikleri üniversitelere bildirilmektedir. Ancak bazı üniversiteler yerleşen öğrencilere e-posta ile iletişime geçerken, bazı üniversiteler bunu yapmamaktadır. Kendilerine eposta gelmese bile öğrenci yerleştiği üniversiteyle kendisi irtibata geçip başvuru süreçleriyle ilgili bilgi almalıdır.

Erasmus+ sınavına girip tercihlerim dâhilinde bir üniversiteye yerleştirildikten sonra işlemlerime devam etmezsem gelecek dönem için bu hakkımı kullanabilir miyim?

Her başvuru ve seçim ait olduğu yılı kapsamaktadır. Söz konusu yılın kazanılmış hakkı bir sonraki seneye devredilemez.

Hibelerimizi neye göre alacağız?

Hibeler, öğrencilerimize yurtdışında eğitim görmeye hak kazandıkları üniversitelerden gelen davet/kabul mektuplarında yazan “hareketlilik tarihlerine göre” ve gittikleri ülkenin içinde bulunduğu hibe aralığına göre yapılır. Bu tarihler, her üniversitenin kendi akademik takvimine göre değişmekte olup öğrenci yurtdışına gitmeden önce toplam hibenin hesaplanmasında ve ilk ödemenin yani %70-100’lük peşin ödemenin yapılmasında baz alınır. Öğrenci hareketliliğini gerçekleştirip üniversitemize döndükten sonra almış oldukları teyit mektubu  ile pasaport giriş-çıkış tarihlerine göre hibeleri tekrar hesaplanır ve alacaklı-borçlu çıkıp çıkmamalarına göre dönüş ödemeleri yapılır.

Üçüncü ödeme yapılabilir mi?

Erasmus dönemi boyunca öğrencilerimize hareketlilik öncesinde %70-100 oranında ve hareketlilik bitiminde eğer alacaklılarsa geri kalan hibe olmak üzere iki kere ödeme yapılır. Öğrenci uzatma aldıysa bir üçüncü ödeme yapılmaktadır, ama bu bütçenin durumuna göre değişiklik arz etmektedir.

Aynı üniversiteye gidecek öğrencilerin hibeleri neden farklı?

Aynı üniversiteye gidecek olan öğrencilerin genelde hibeleri de aynıdır, eğer hibelerinde bir farklılık varsa bu davet mektubundaki veya teyit belgesindeki tarihlerle alakalı bir durumdur.

Hibeler aylık mı yatacak?

Öğrencilerimizin hibeleri; yurtdışında kalacakları tarihler dikkate alınarak hesaplanan toplam hibenin açıklanan yüzdesi (%70-100) oranında peşin olarak ödenir. Aylık bazda ödeme yapılmaz. Geriye kalan kısım ise öğrencilerimiz yurtdışından döndükten sonra getirdikleri teyit mektubuna göre (teyit mektubu üzerinde yazan net tarihe göre) ve pasaport giriş çıkış tarihlerine hibeleri tekrar hesaplanır. Bu tarih aralıklarına göre kalan ödemede artış yada azalma olabilir veya öğrenci borçlu çıkabilir.

Vize için üniversiteden yazı almamıza rağmen niçin konsoloslukta vize ücreti ödüyoruz?

Üniversiteden vize yazısının alınması vizeyi kolay almanızı sağlamak içindir. Bazı Konsoloslukların ya da Büyükelçiliklerin vize ücreti talebinde bulunması tamamen o kurumların inisiyatifindedir zira bu kurumlar, bulundukları ülkeler içerisinde bağımsızdır ve bu tarz uygulamaları tamamen bağlı oldukları devletlerle alakalıdır.

Vizem çıkmadı ders kaydımı yaptırayım mı?

Türkiye Erasmus Programı dahilinde olsa da vize alımının 0 garantisi bulunmamaktadır. Eğer öğrenci vize alamamışsa, Erasmus hakkı iptal olur ve bu durumda SAÜ’de ders kaydını yapıp eğitim dönemine devam edilmesi mecburidir.

Hibe sözleşmesini neden iki tane yapıyoruz?

Hibe sözleşmesi üniversite ile öğrenci arasında yapılan bir sözleşmedir, dolayısıyla imza atan her iki tarafın da ellerinde bulunması gerekmektedir. Hibe sözleşmesinin her iki nüshası da imzalandıktan sonra öğrenci bir nüshasını kendisine saklayabilir.

Neden hibe anlaşmasının üzerindeki tarihler ay ve gün olarak yazılıyor?

Hibe anlaşmasının üzerindeki süre ay ve gün olarak yazılmak zorundadır çünkü hibe miktarı bu tarihler dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

25 Yaş altındayım, harçsız pasaport yazısı almam gerekiyor mu?

25 yaş altında olan öğrenciler, öğrenci belgeleriyle Nüfus Müdürlüğüne başvurmaları halinde harçsız pasaport yazısına gerek olmadan pasaportlarını alabilirler.

Erasmus Koordinatörlüğünden harçsız öğrenci pasaport yazısını aldıktan sonra istediğim vergi dairesinde işlemimi gerçekleştirebilir miyim?

Almış olduğunuz harçsız öğrenci pasaport yazısı Sakarya Gümrükönü Vergi Dairesine yazıldığı için işleminizi bu vergi dairesinde gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Hibeler ne zaman yatar?

Hibelerin dağıtımına, Ulusal Ajans tarafından Üniversitemiz Erasmus hesabına aktarılmasının ardından başlanmaktadır. Öğrencilerimiz; evraklarını eksiksiz ve talep edilen şekilde Erasmus koordinatörlüğüne iletmelerinden sonra iki hafta içerisinde ibraz ettikleri Euro hesabına yatar.

Belgelerim tam olmadan hibem yatmaz mı?

www.erasmus.sakarya.edu.tr adresinde taahhütname evrakında belirtilmiş bulunan evrakların teslimi gerçekleşmeden hibeler yatırılmaz.

Öğrenim anlaşmasını teslim etmediği halde hibesi yatan oldu mu?

Erasmus hibeleri öğrencilerin tüm evrakları eksiksiz bir şekilde teslim edildiğinde yatırılır. Tüm evraklarınızı teslim ettikten sonra 15 – 20 iş günü içerisinde hibeniz hesabınıza aktarılır. Öğrenim anlaşması eksik ise eğer “eksik belge” dilekçesi verirseniz işlemleriniz başlayabilir.

Verilen hibeler bize kaldığımız süre zarfında yeterli olacak mı?

Hibe miktarları gidilen ülkenin hayat standartları göz önüne alınarak belirlenir ve bu konuda hangi ülkeye ne kadar hibe verildiği Erasmus sayfamızda mevcuttur. Hibeler öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyetleri boyunca yaptıkları masraflara yardımcı olmak üzere verilmektedir. Dolayısıyla faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Bu nedenle ortalama bir harcamayla belli yerlerde bu paranın yetmesi mümkün olabilirken, başka bir yerde yetmeyebilir. 

Belirlenen hibeler haricinde seyahat desteği verilmekte midir?

Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Gittiğimiz üniversitede dil kursu ve bunun hibesini alabilir miyiz?

Öğrenci gittiği üniversitenin dil kursundan faydalanabilir ancak bu kurs için ilave hibe desteği sağlanmaz.

Erasmus+ programı kapsamında İngilizce dil desteği alabilir miyim veya İngilizcemi geliştirebilir miyim?

 

Öğrenci Erasmus Programı dahilinde gireceği Online Linguistic Support ( OLS) sınavı sonrasında eğer B1 ve üzerinden başarı sağlarsa tercihe bağlı olarak bulunduğu ülkenin anadilinde bir online kurs tanımlanır. Öğrenci OLS sınavından B1 düzeyinin altında bir başarı sağlamışsa online kurs ingilizce olarak tanımlanır. Süreç içerisinde iki kez tanımlanan sınavlar ve online kurs ile birlikte dil becerisini geliştirebilir.

Evraklarda istenen bölüm kodunu nereden bulabiliriz?

Bölüm kodları web sitemizde ISCED kodlar başlığı altında bulunmaktadır.

Gidilen üniversitelerde alacağımız dersler ingilizce mi olacak?

Öğrencilerimizin yurtdışında eğitim görecekleri üniversitelerdeki derslerin İngilizce ya da o ülkenin kendi dilinde olması tamamen üniversite ile alakalı bir durumdur. Bu nedenle öğrencilerimizin Erasmus başvuru döneminde bilinçli tercih yapmaları ve gitmek istedikleri yerleri önceden araştırmaları önerilir.

Ders eşleştirme döneminde bu konuda bize kim yardımcı olabilir?

Ders eşleştirme döneminde sizin de araştırmalarınız dâhilinde bölüm koordinatörleriniz size yardımcı olmakla yükümlüdürler.

Daha önce giden bazı öğrenciler Fransa’da ve İtalya’da derslerin İngilizce olmadığını söylüyorlar bu konuda aynı durum bizim başımıza gelirse ne yapacağız?

Aynı durumun sizin de başınıza gelmemesi için tercih edilecek üniversitelerin tercih aşamasından önce eğitim dili, kendi dilinde dil sertifikası isteyip istemediği, derslerin uyumluluğu vb. hususların araştırılıp buna göre tercih yapılması gerekmektedir.

Hangi üniversitelere gidebilirim?

Her bölümün anlaşmalı olduğu üniversiteler farklıdır.Bölümün anlaşmalı olduğu üniversitelerin listesine  Sakarya Üniversitesi Erasmus+ web sitesinde bulunan anlaşmalar bölümünde fakülte, bölüm ve hareketlilik türü filtrelendiğinde ulaşılabilir.

Bölümümüz dâhilinde yenilenen ikili anlaşmalar ile ilgili bilgileri nereden öğrenebiliriz?

Bölümlerin anlaşmalı olduğu üniversitelere Sakarya Üniversitesi Erasmus+ web sitesinden ulaşılabilir.Yeni anlaşmalar yapıldıkça sisteme yüklenmektedir.

Erasmus+ öğrenim hareketliliğine başvuru yapacağım ama bölümümde iki (2) anlaşma var bunlara başka anlaşmalar eklenebilir mi?

Başvuru döneminde de anlaşma sürecimiz devam ettiğinden, başvuruların son tarihine kadar kesin olmamakla birlikte bölümünüzün anlaşma sayısı artabilir. Bu yüzden son güne kadar başvurularınızı güncellemekte yarar vardır.

Kabul mektubum gelmedi ne yapacağım?

Her üniversitenin sistemi farklıdır. Bazı üniversiteler kabul mektuplarını normal süreçten erken gönderebilirken bazı üniversiteler geç gönderebilir. Normal sürecin dışında gelişen bir durum söz konusuysa Erasmus ofisinden destek alınabilir.

Learning Agreement (Öğrenim Anlaşması) belgemi karşı üniversiteye fotokopisini almadan postaladım ne yapacağım?

Öğrenim Anlaşmaları karşı üniversiteye gönderilmeden bir fotokopisi alınmalıdır. Fotokopisi alınmadığı takdirde imzalanmamış haldeki Learning Agreement’ın e-mail yoluyla gönderilmesi talep edilebilir. Bu durum tedbir amaçlıdır.

Erasmusla yurt dışındaki üniversitede öğrenimime devam edeceğim harcı hangi üniversiteye yatıracağım?

Erasmus programına devam edildiği dönem içerisinde harç öğrencinin kendi üniversitesine yatırılır.

Yurtdışına çıkmadan Sakarya Üniversite’sinde kayıt ve ders seçimi yapacak mıyım?

Erasmus programı dahilinde Erasmus öğrencisi olunup olunmayacağı kesinleştikten sonra ders kaydı yapılmaz ders kaydı yapılmayacağından ders seçimi de yapılmaz

İntibak formunu nasıl dolduracağım?

İntibak formu Öğrenim Anlaşması hazırlanırken almış bulunan derslerin öğrencinin kendi üniversitesinde hangi derslere karşılık geldiğini gösteren formdur. Derslerin seçimi ile alakalı olduğundan bölüm koordinatörlerinin yardımı ile doldurulması gerekmektedir.

Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliğini  yurt dışında tamamladım, dönüşte teslim etmem gereken evraklar nelerdir ve dönüş hibemin  hesaplanması için ne yapabilirim?

Yurtdışına çıkarken düzenlediğiniz evraklardan biri olan, “Taahhütnamenizde” yer alan “Yurtdışından Döndükten Sonra Teslim Edilecek Evraklar” kısmında belirtilen evrakları 15 gün içerisinde ofisimize teslim etmeniz gerekmektedir. Dönüş hibesinin hesaplanabilmesi için döndükten sonra teslim edilmesi gereken evraklar bulunmaktadır. Teslim edilmesi gereken evraklar karşı üniversiteden alınması gereken Transkript (Not Döküm Belgesi), Kalınan süreyi kesin olarak belirten confirmation sheet (katılım sertifikası),öğrencinin mail adresine bağlantı şeklinde gelecek olan  ve öğrencilerin memnuniyetini ya da şikayetlerini açıkça belirtmelerine yardımcı olabilecek öğrenci faaliyet raporu formu, pasaport giriş-çıkışın gösterildiği sayfaların fotokopisidir. Bu evraklar eksiksiz olarak teslim edildikten sonra öğrencilerin hesaplamaları yapılmaktadır.

Dönüşte alacağım geriye kalan hibenin verilmeme olasılığı var mı?

Bir öğrenci nasıl ki başvuru döneminde gerekli başarıyı gösterip yurtdışına çıkmaya hak kazanıyorsa faaliyet şartlarını sağlamadığında da belli yaptırımlarla karşı karşıya gelebilir.

Başarı durumuna  göre geriye kalan hibeyi alma şartları şu şekildedir; “Yükseköğretim Kurumu, başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapabilir. Kesinti miktarı, gerçekleştirilen faaliyet günü sayısının %5’i ila 0 arasında olmak üzere üniversitenin takdirindedir.”  hükmü yer almaktadır. 

Buna göre; Öğrenci bir dönem için aldığı toplam 30 ECTS’lik derslerin en az 1/3’ünü (10 ECTS ve üzeri) başarmak zorundadır.  Başardığı derslerin kredi toplamı 1-9 ECTS olması halinde toplam hak ettiği hibenin %20’si dönüşünde kesilir.  Eğer öğrenci hiçbir dersten geçememişse yani 0 başarısızlık durumunda toplam hak ettiği hibenin %30’u kesilir.*Her dönem kendi içerisinde değerlendirilir.

Ayrıca, Erasmus hibesini dil sınavından başarılı olup yani belli dil seviyesinde olduğunuz için hak kazanmış bulunmaktasınız. Buna göre faaliyet süreniz içinde dil gelişimini ölçmek için sizlere tanımlanan Online Linguistic Support (OLS) online dil eğitimindeki sınavları da yapmanız gerekmektedir. Buna göre; Zorunlu OLS sınavını hem gidiş öncesinde hem dönüşte almayan öğrencilerden %5, Katılımcı anketini doldurmayan öğrencilerden ise toplam hibenin %20’si tutarında kesinti yapılır.

Erasmus faaliyetinin tam tanınması için hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası transkript (ToR) teslim edilmesi gerekmektedir. Kısaca dönüş yani 3. grup evraklarını teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.

Erasmus+ öğrenim hareketliliği kapsamında yerleştirildiğim üniversitede final sınavlarım akademik takvimin son tarihinden önce bitiyor, akademik takvimin son tarihinden önce dönsem kalan hibemi alabilir miyim?

Geri kalan hibe Confirmation Sheet (Katılım Sertifikası) ve pasaportunuzda yer alan giriş – çıkış tarihlerine bakılarak hesaplanır ve buna göre hibe ödemeniz yapılır. Örneğin; davet mektubunuz 4 ay 3 haftalık ve bu süre kadar hibe aldınız ancak 4 ay 1 hafta kalıp döndünüz bu durumda giderken davet mektubunuzda belirtilen süreye göre hak ettiğiniz hibe miktarından, erken döndüğünüz için orada kalmadığınız süre kadar hibenizden kesinti yapılmaktadır.

Erasmus+ hareketliliği kapsamında bulunduğu ülkeden 1 haftadan fazla çıkış yapıp hibesi kesilen oldu mu?

Resmi tatiller harici her öğrencinin 7 gün ülke dışına çıkma hakkı vardır. 7 gün üstünde 1 gün bile fazlalık olursa hibe kesintisi yapılır .Bu kesinti işlemi 7 günü geçen gün sayısı kadar değil toplam gün sayısı kadar yapılır. Örneğin; 7 günü 1 gün geçtiğinizde 1 günlük kesinti değil 8 günlük kesinti işlemi uygulanır. Ayrıca hafta sonları da hakkınız olan 7 günün içinde değerlendirilir. Bu durumdaki tüm öğrencilerin hibesinden kesinti yapılmaktadır.

 

Neden sağlık sigortası istiyorsunuz?

Sağlık sigortası  Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılan öğrenciden zorunlu istenen bir evraktır.  Ayrıca bazı konsolosluklar da sağlık sigortasını zorunlu olarak isteyebilmektedir o nedenle sigorta yaptırmadan önce konsolosluktan gerekli bilgiyi almak ve ona göre davranmak daha sağlıklı olacaktır.

Vize başvuru aşamasında sağlık sigortası çoğu ülkeden zorunlu isteneceği için ayrıca dünyanın bu dönemdeki sağlık şartları değerlendirilmeye alındığında ( 2019-2020 yıllarında COVID-19 salgını) zorunlu sağlık sigortası yaptırmanız hatta sağlık sigortanıza tedavi olma teminatı eklettirmeniz faaliyet süreniz içinde kendinizi güvende hissetmenize sebep olacaktır.

Neden EURO hesabı açtırmak gereklidir?

Euro hesabı açtırılmasının nedeni, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans)’ndan Türkiye’deki üniversitelere paranın Euro üzerinden aktarılması ve üniversite bütçelerinde paranın Euro olarak bulunmasıdır. Bu nedenle Üniversite bütçesinde Euro olarak bulunan para öğrenciye de Euro olarak aktarılmakta olup bu işlemlerin gerçekleştirilmesi içinde Euro hesabı gereklidir.

Diploma eki’nin uygulamadaki faydası nedir?

Diploma eki, Sakarya Üniversitesi mezunu bir öğrenci, yurtdışında herhangi bir üniversitenin eğitim programlarına başvurduğunda kendisine diploma denkliği sağlar. http://www.yok.gov.tr/egitim/ab/ab.htm

Learning Agreement (LA) öğrenim anlaşmasını neden üç tane yapıyoruz?

LA,  öğrenim anlaşması demektir ve bir belgenin anlaşma olabilmesi için buna taraf olan kurum ve kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir. Burada üç adet imzalanan LA’nın bir tanesi öğrencide bir tanesi yurtdışında öğrenim görecek olduğu üniversitede bir tanede Sakarya Üniversitesinde bulunması gerekmektedir. Gerekli imzaların eksik olması ve üç adet olmaması durumunda bu belgenin anlaşma vasfı yoktur. Ancak son zamanlarda LA belgeleriniz genellikle başvuru işlemlerinde istenmekte ve maille iletilmektedir yani 3 örnek şartı aranmamaktadır.  Ayrıca  2021 yılından itibaren online olarak Dashboard sistemine geçiş yapılacak olup bu gibi belgeleriniz online olarak takip edilecektir. Bu durumda   belgeler online olacak olup kopya işlemi uygulanmayacaktır.

Yurtdışına gitmeden önce LA belgesini her bir dönem için mi yapmalıyım yoksa iki dönemin derslerini tek bir evrakta gösterebilir miyim?

LA belgelerinizi biz her 2 dönem için ayrı ayrı hazırlamanızı öneriyoruz çünkü faaliyete katıldığınız dönemlerde ekle sil işleminizi gerçekleştirirken ayrı dönemler için hazırlanmış LA belgesi size kolaylık sağlayacaktır.

Ayrıca  her bir dönem için LA belgesinde yerleştiğiniz kurumdan 30 ECTS ev sahibi kurumunuzdan 30 ECTS olmak üzere kredi bulunmalıdır  (+1,2,  veya -1,-2 kredi farkı inisiyatif  doğrultusunda kabul edilmektedir ), kısaca ders eşleştirmelerini tek bir dönem için 30’a 30 , iki dönem için 60’a 60 olacak şekilde yapmanız gerekmektedir.

LA belgenizde ders eşleştirmelerinizi bölümüzdeki Erasmus bölüm koordinatörünüzle iletişim kurarak yapmanız gerekmektedir. LA ders eşleştirmesi yaparken seçtiğiniz derslerin kredi değerlerinin  birebir uyması beklenmemekte sadece  dönemsel olarak toplam kredi değeri şartının sağlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca ev sahibi üniversitenizin derslerin kredi değeri yüksek ve yerleştiğiniz üniversitenin ders kredi değerleri düşük ise evsahibi üniversitedeki 1 dersi yerleştiğiniz üniversitedeki  2 derse denk gelecek şekilde eşleştirme yapabilirsiniz ve bunun  tam tersi de uygulanabilir.

İki dönemliğine gittim bir dönem kaldım ne yapmalıyım?

Geri dönüş evrakları arasında bulunan ve getirilmesi ya da karşı üniversiteden gönderilmesi zorunlu bulunan, öğrencinin hangi tarih aralıklarında karşı üniversitede kaldığını kesin olarak belirten Confirmation Sheet (Katılım Sertifikası)  ve pasaport giriş-çıkış tarihlerine bakılarak hesaplama yapılmaktadır. Hesabın sonucuna göre 1 dönemlik fazladan hibe almış olur ve borçlu görünür. Borçlu öğrenci Erasmus öğrencisi olarak devam etmediği dönemin hibesini verilen hesap numarasına belirtilen süre içinde yatırmalı ve işlem dekontunu Erasmus ofisine iletmelidir.

Gittiğim üniversitede öğrenim hareketliliği için minimum 3 ay , staj hareketliliği için minium 2 ay şartı olan faaliyet süremi tamamlamadan geri döndüğüm takdirde nasıl bir uygulamayla karşılaşırım?

Öğrencilerin,  zorunluluk nedeniyle (ailevi sebepler, sağlık sebepleri gibi mücbir sebepler) planlanan hareketlilik faaliyet süresinden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenci de bırakılmak üzere fazladan ödenen hibenin iadesi istenir. Öğrencinin gerekçe göstermeksizin faaliyet süresini tamamlayamaması halinde ise, bütün hibe geri alınır.

Erasmus öğrencisi olarak Sakarya Üniversitesinde derse yazılma işlemi gerçekleştiriyor muyuz?

Erasmus öğrencileri yerleştirildikleri yani misafir oldukları üniversiteden LA belgesiyle eşleştirdikleri dersleri alacakları için Sakarya üniversitesinden SABİS üzerinden online ders seçimi yapmazlar fakat o dönemin harç ücretini Sakarya Üniversitesine öderler.

Ders intibaklarındaki ECTS kredileri neye göre düzenleniyor?

ECTS kredileri bölümler tarafından dersin zorluğu ve ders öncesindeki ön hazırlığa göre düzenleniyor. Örneğin, Mühendislik Fakültesinde 4 kredi olan bir dersin ECTS karşılığı bu kredi miktarından daha fazla olabilir.

Erasmus+ programından yararlanıp döndükten sonra transkripte misfair olunan üniversitedeki dersler mi gözükür yoksa eşleştirilen Sakarya Üniversitesindeki dersler mi gözükür?

Erasmus hareketliliğinin tam tanınırlık ilkesine göre yerleştirilmiş yani misafir olduğunuz üniversiteden seçtiğiniz ve transkriptle ile dönüşte belirttiğiniz dersler ERS kodları ile direkt Sakarya Üniversitesindeki faaliyetten yararlandığınız dönem olarak transkriptinize işlenir.

Sınavda yedekler listesindeyim ne yapmalıyım?

Yedek durumunda bulunan öğrencilerin asil durumda bulunan öğrencilerin yerleşmelerini beklemeleri gerekmektedir. Asil öğrencilerin yerleşmelerinden itibaren boş kontenjanlar kalmış ise yedek öğrencilere şans tanınmaktadır.

Tercihimi değiştirmek istiyorum ne yapabilirim?

Öğrencilerin  tercih değişikliği yapabilmesi için zorunlu bir sebep olması (okulun o dönem Erasmus öğrencisi kabul etmemesi) ve boş kontenjanların bulunması gerekmektedir. Boş kontenjanlar olduğu müddetçe gerekli olan bölüm koordinatörü tarafından onay verilmiş ve imzalanmış dilekçenin ve öğrencinin gerekçesinin Erasmus Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.

Güz dönemi için yurtdışına tek dönemlik giden bir öğrenci eğitim dönemini bahar dönemi için de uzatabilir mi?

Erasmus Programına tek dönem katılan öğrenci bir sonraki döneme uzatma yapmak istediğinde öncelikle gittiği/gideceği okulun onayını (kabul mektubu) almalıdır. Sonrasında SAU Erasmus Ofisine bu durumu bildirmeli, ofis ise bütçe durumuna göre kendisine uzatma döneminin hibeli ya da hibesiz olacağını belirtecektir. Uzatma yapılan dönem için Erasmus ofisine öğrenci LA, kabul mektubu ve hibe sözleşmesini iletmelidir. Bu işlemlerin öğrenci hareketliliğe başlamadan yapılması, eğer hareketliliğe başlamışsa mevcut planlanan Erasmus dönemi bitmeden 1 ay önce tamamlanması gereklidir.

Kabul Belgemin ve Hibe Sözleşmemin tek dönemlik olması ve Öğrenim Anlaşmamın İki Dönemlik olması halinde İkinci dönem için de Erasmus Öğrencisi sayılır mıyım?

Yerleştirmen tek dönemlik ise Hibe Sözleşmen tek dönemlik imzalandığı ve Kabul Belgen tek dönemlik olduğu için Öğrenim Anlaşmanın tek dönemlik olması gereklidir.

Erasmus+ Öğrenim veya Staj Hareketliliğinden faydalandım. Erasmus sertifikamı ne zaman alabilirim?

Yararlandığınız dönemin bir sonraki döneminde Şubat veya Mart ayı içerisinde ana sayfamızda sertifikalıların teslim çağrısı ilan edildiğinde ofisimizden alabilirsiniz.

Erasmus+ staj hareketliliği kapsamında istediğimiz ülkeden staj yeri ayarlayabilir miyiz?

Avrupa birliğine üye olan herhangi bir ülkeden staj yeri ayarlayabilirsiniz.

Erasmus+ staj hareketliliğinden faydalanmak için staj kabul mektubumu ne zaman vermeliyim?

 

Başvuru son tarihine kadar kabul mektubu teslim eden öğrencilerin dil puanı ve akademik başarı puanıyla elde ettikleri puana ek olarak +10 puan eklenecek olup sonrasında kabul mektubu getiren öğrencilere bir puan eklemesi veya cezai bir puan işlemi yapılmayacaktır. Öğrenci başvuru son tarihine kadar kabul mektubu getirmemiş ancak staj kontenjanına girmişse kabul mektubunu sınav sonrasında Erasmus Ofis tarafından belirlenen/belirlenecek tarihe kadar getirmesi gerekmektedir.

Erasmus+ staj hareketliliğinde staj yapacağım faaliyet alanı bölüm konu alanı ile ilgili olmak zorunda mıdır?

Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Erasmus+ staj hareketliliğinde haftalık çalışma süresi ne kadar olmalıdır?

Haftalık çalışma süresi en az 25 en fazla 48 saat olmalıdır.