Ana Sayfa
Erasmus+ Öğrenim ve Staj Başvuru Süreçleri

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Başvuru Süreçleri

ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ FAALİYETLERİ

 

Öğrenci hareketliliği 2 şekilde gerçekleşebilmektedir:

1. Öğrenim hareketliliği

2. Staj hareketliliği

 

Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler katılabilir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarında öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.

 

Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını (kredilerini) tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi karşılığı ders yükü olduğu öngörülen öğrencidir.

Tam zamanlı staj, öğrencinin faaliyet süresi boyunca tam mesai günü staj yapmasıdır.

 

Öğrenme Hareketliliği-Öğrenim

 

Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi önlisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.

 

Öğrenme Hareketliliği-Staj

 

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

 

Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (halihazırda ön lisans için ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

 

ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

Ön Lisans, Lisans; Genel Akademik Not Ortalamanız minimum 2,20/4,00 olmalıdır.

Yüksek Lisans ve Doktora; Genel Akademik Not Ortalamanız minimum 2,50/4,00 olmalıdır.

Not: Başvuru aşamasında genel akademik not ortalamanız belirtilen minimum puanın altında iken (açıklanmamış notunuz varsa) transkriptinizin en son güncellenen halini mutlaka son başvuru tarihine kadar sistemden güncellemeniz gerekmektedir.

*Genel akademik not ortalaması; Tamamlamış olduğunuz tüm dönemlerin toplam ortalamasıdır.

**Erasmus Öğrenim ve Staj hareketliliğinden yararlanabilmeniz için ayrı ayrı başvuru yapmanız gerekmektedir. Her iki hareketliliğe de başvuranlar için dil sınavı ortak olacaktır.

***Dil Sınavına girmeyip belge beyan etmek isteyen öğrencilere aşağıda mevcut linkteki referanslara göre işlem yapılacaktır.

****Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri için bakınız;http://www.osym.gov.tr/dosya/169730/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-250713.pdf

ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME ŞARTLARI

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için;

Erasmus+ sınavından başarılı sayılabilmeniz için minimum 65 puan almanız gerekmektedir. Başarı değerlendirme şartı genel akademik not ortalamanızın %50’ si ve Erasmus sınav puanınızın %50’sidir. Tercihlerinize yerleştirilme işleminde bu ortalama başarı puanınız ile değerlendirilecektir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği için;

Staj Hareketliliğinde değerlendirmeye alınmak için kabul mektuplarının ilgili dönem başvuru son tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Erasmus+ sınavından başarılı sayılabilmeniz için minimum 50 puan almanız gerekmektedir. Başarı değerlendirme şartı genel akademik not ortalamanızın %50’ si ve Erasmus sınav puanınızın %50’sidir. Staj hareketliliğinde asil hak kazanabilmeniz için bu ortalama başarı puanınız ile değerlendirilecektir.

*En yüksek ortalamadan aşağı doğru tercih sırasına göre otomatik olarak yerleştirme yapılır.

Not: Yerleştirme sürecinde belirtilecek tarih aralığının ilk gününde ilan edilen sonuçlara online onay vermeyenler haklarından feragat etmiş sayılır ve ikinci bir yerleştirme için ve/veya onay alınmaz.

Başvuru sürecinde her türlü soru ve cevaplarınız için; Süleyman Demirel Kütüphanesi zemin kat Erasmus Koordinatörlüğü 102 numaralı ofisimize uğrayabilir ve erasmus@sakarya.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.

ÖNEMLİ KISA BİLGİLER

·  Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliklerine her bir öğretim seviyesinde ( ön lisans- lisans, yüksek lisans ve doktora) toplamda 12 aya kadar parça parça 1’den fazla katılabilirsiniz.

·  Her bir faaliyet dönemi 24 aydır. Örneğin 2017-2018 dönemi 01 Haziran 2017 - 30 Eylül 2019 tarih aralığını kapsar.

·  Erasmus+ staj faaliyetine mezun olduktan sonrada katılabilirsiniz. Bunun için son sınıf öğrencisiyken staj faaliyetine hak kazanmak ve mezuniyetinizi takip eden 12 ay süresince başka bir yükseköğrenim kurumuna kayıt olmamanız gerekir.

·  Mezun öğrenciler için hak kazanılan faaliyet geçerlilik süresi diploma tarihinden itibaren 12 ay’dır. (Örnek : Diploma tarihi 05.08.2017 olan bir kişi faaliyetten04.08.2018 tarihine dek faydalanabilir.) Örnekte verildiği üzere diploma tarihiniz  faaliyetten yararlanma sürenizi de belirlemektedir. Ancak bu 12 aylık süre şu şartlarda kısalacaktır;  

 1. Aynı diploma tarihi ile alacağınız davetiye 05.01.2018 ise kullanabileceğiniz azami süre 12 ay değil sadece 7 aydır.       

 2. Mezun olduğunuz/olacağınız öğrenim seviyesinde daha evvel LLP/Erasmus veya Erasmus+ Faaliyetinden yararlanmış iseniz yararlandığınız süre 12 aylık süreden düşülür ve kalan süre kadar staj yapabilirsiniz. 

 3. Mezuniyetten sonra her ne kadar 12 ay hakkınız olsa da staja hak kazandığınız dönemin son dönüş tarihini aşmamalısınız. Örneğin 2017-18 dönemi için hak kazandınız ve stajdan mezuniyet sonrası faydalanmak istiyorsanız mezuniyet tarihiniz 30 Haziran 2018 ise maksimum faydalanma periyodunuz 01 Temmuz 2018 - 31 Mayıs 2019, yani 11 ay olacaktır.                                                                                                                                                  

·  Faaliyetlerden herhangi birine yerleştirilen katılımcılarımıza ücretsiz online dil kursu verilir.

·  Her bir faaliyete katılan öğrencimize katıldığı faaliyet türü ve ülkeye göre hibe desteği verilir.

·  Faaliyetten aynı öğrenim kademesinde ikinci kez yararlanacak olan katılımcıların ortalama puanından 10 puan düşürülür.

·  Katılımcıya yapılacak hibe ödemesi faaliyet öncesi gerekli belgeleri tamamlaması durumunda alınan davet mektubunda beyan edilen tarih aralığı hesaplanarak toplam sürenin  %7O - %1OO' lük  kısmı (Üniversite tarafından belirlenir) peşinen ödenir.

 

YERLEŞTİRMELERDEN SONRA GİDİLECEK ÜNİVERSİTEYE BAŞVURU SÜRECİ

 

Yerleştirmesi yapılan Öğrenim hareketliliği öğrencilerimizin öncelikle yerleştikleri Üniversitelere bildirimleri Erasmus Ofisi tarafından yapılır. Bu aşamadan sonra öğrencilerimiz yerleştikleri Üniversitelerin son başvuru tarihini göz önünde bulundurarak başvuru işlemlerini kendilerinin başlatmaları gerekmektedir.

 

Başvurunuzu yaptıktan sonra gideceğiniz üniversite değerlendirme yapacak ve sizi kabule uygun görürse kabul mektubunuzu (acceptance letter) gönderecektir.

 

Kabul mektubu gelen öğrenci Erasmus Ofisi ile aşağıda ekli bulunan dasyadan işlemlerini başlatması gerekmektedir.

YUKARIDA VE EKLİ DOSYADA BULUNAN  AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUMANIZ  BU ÇERÇEVEDE OFİSE GEREKSİZ SORU YÖNELTMEMENİZ ÖNEMLE RİCA OLUNUR!