2020 Sözleşme Dönemi Erasmus+ KA108 Konsorsiyum Projeleri (DEHA'S, SASAK) Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları Başladı


Başvurular  14 Temmuz 2021– 06 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Hareketlilikten yararlanmak isteyen personelimiz başvurusunu http://degisim.sabis.sakarya.edu.tr/ adresinden  SABİS kullanıcı adı ve şifresini kullanarak çevrimiçi yapacaktır.

 

Önemli Not:

1. Tüm personelimizin başvuruları kabul edilecek olup ancak uygun faaliyete başvurmak ön şarttır ve personelin sorumluluğundadırsehven farklı faaliyetlere yapılan başvurular (ders verme yerine eğitim almaya veya Temel Proje yerine konsorsiyuma)  geçersiz sayılacaktır. Erasmus+ Seçim ve Değerlendirme Komisyonu tarafından Üniversitemiz Senatosunun 01.07.2021 tarihinde yapılan 586 sayılı toplantısının "03" nolu kararı ile onaylanan 2020 Sözleşme Dönemi Erasmus+ KA 108 Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak Puanlandırma Kriterleri çerçevesinde değerlendirilecektir. (İlgili karar ekte yer almaktadır.)

2. Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarına gören yararlanacak personel sayısı aşağıdaki tablodadır.

Konsorsiyum Adı

Ders Verme Hareketliliği

Eğitim Alma Hareketliliği

SASAK (Sağlık Hizmetleri MYO Konsorsiyumu)

-

10

DEHA’s (Tıp Fakültesi Konsorsiyumu)

2

2

 

NOT: Bahsi geçen konsorsiyumlardan sadece ilgili bölüm personelleri faydalanabilecektir. Diğer bölümlerden yapılacak olan başvurular geçersiz sayılacaktır.

3. Yabancı Dil Belgesi ibraz etmek isteyen personelin; belgesini başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir. Belge yüklenmemesi halinde dil puanı 0 (sıfır) kabul edilecektir.

ERASMUS+ Koordinatörlüğü


DOSYALAR

Salı, 13 Temmuz 2021