Öğrenim

Erasmus+ Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine üye olmaya aday Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır.

Programa katılmak için üniversitemizin  Erasmus web sayfası olan erasmus.sakarya.edu.tr adresinden yapılacak olan yeni dönem başvuru ilanlarını ve üniversitemiz içerisinde ilgili alanlara asılacak olan afişleri takip etmeniz belirtilen aşamalara uymanız gerekmektedir.

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. Ancak bir sonraki dönem için başvuru yaparak ikinci sınıfta hareketlilikten yararlanabilirler.

Evet yapabilir.

Erasmus hareketliliği proje dönemi her yıl 1 Haziran’da başlamakta olup, başvurular proje başlamadan en az altı ay öncesinde Aralık sonu-Ocak gibi alınmaktadır. Dolayısıyla hareketlilik yapmayı planladığınız akademik yılın bir yıl öncesinde başvuru yapmanız gerekmektedir.

Aynı akademik yıl içinde hem öğrenim hem de staj hareketliliğine başvurabilir, hak kazanımı durumunda hem Erasmus öğrenim hareketliliğinden hem de staj hareketliliğinden de faydalanabilirsiniz. Ancak, öğrencinin her eğitim kademesinde toplam 12 ay Erasmus hakkı olduğundan bu süre 12 ayı geçemez.

Erasmus programından yararlanabilmek için genel not ortalamanız 4 üzerinden en az 2.20; dil puanınız öğrenim için 65 staj için 50 puan olmalıdır. Öğrencinin başvurusunun değerlendirmeye alınması için her iki şartı da karşılıyor olması gerekmektedir.

Not ortalamasına ilişkin standartlar Ulusal Ajans’ın yayınladığı El Kitabında belirlenmiş olup web sitemizde (http://erasmus.sakarya.edu.tr/tr/icerik/0/39748/erasmus-ogrenim-ve-staj-basvuru-surecleri) ayrıntılı şekilde belirtilmektedir.

Yerleştirmeye esas puanınız; Genel Akademik Not Ortalamanızın (GANO) 50%’si, Dil puanınızın 50%’si alınarak hesaplanmaktadır.

Erasmus hareketliliğine başvuru sırasında sahip olduğunuz genel akademik not ortalaması dikkate alınır.

Yerleştirmeye esas puanınız; Genel Akademik Not Ortalamanızın (GANO) 50%’si, Dil puanınızın 50%’si alınarak hesaplanan “Erasmus puanına” göre yapılmaktadır.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru formunda tercih ettikleri dilden (İngilizce veya Almanca) sınava gireceklerdir. Dil sınavını Üniversitemiz Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı yapmaktadır, Başkanlığın dil sınavı ile ilgili duyuru linki;

http://erasmus.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/goster/84867/erasmusiys-hakkinda-duyuru

Önemle belirtmek isteriz ki, hak kazanacağınız üniversitelerin çoğu öğrenci kabulü için dil sertifikası talep etmektedir. İstenilen dil sertifikaları üniversitelere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, bazı üniversiteler ana dilinde, bazıları İngilizce ya da B1-B2-C1 gibi farklı seviyelerde dil sertifikası istemektedir. Bu yüzden başvuru sırasında tercih edeceğiniz üniversitelerin web sayfalarına girerek araştırma yaparak, tercih yapmalısınız. Ayrıca bazı üniversiteler İngilizce diline ek olarak İspanyolca, İtalyanca, Almanca gibi dillerinde sertifika talep edebilir, bunun için ilgili üniversitelerin sayfasını incelemelisiniz.

Eğer geçerli ve tercih edeceğiniz hareketlilik için yeterli bir dil puanınız var ise belirtilen başvuru tarihleri arasında başvuru yaparken dil belgesi alanına PDF veya JPEG formatında yüklediğiniz takdirde Erasmus sınavına girme şartınız aranmaz, bu dil puanı üzerinden değerlendirilmeye alınırsınız. Bu durum hem öğrenim hem de staj hareketliliği için geçerlidir. Ancak yüklediğiniz belgenin asgari dil şartını karlılayıp karşılamadığından emin olunuz.

*Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri için bakınız;

http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69730/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-250713.pdf

Dil sınavlarının iki yıl geçerlilik kriteri sağladığı müddetçe kullanabilirsiniz, iki yıldan fazla olan sınav puanları kabul edilmemektedir.

Başka bir üniversitede okumuş olduğunuz hazırlık puanlarını kullanamazsınız.

Hayır giremezsiniz, değerlendirme aşamasında dil belgenizdeki puan dikkate alınır.

Gerek ErasmusİYS, gerekse eşdeğer sınavların geçerliliği 2 yıldır.

Tercih ettiğiniz veya yerleştirildiğiniz üniversitelerin akademik takvimlerini o üniversitelerin web sitelerinden araştırmalarınız sonucu öğrenebilirsiniz. Ayrıca ofisimize bu konuda bildirimler geldikçe Erasmus web sayfamızda haberler ve duyurular kısmında ilan etmekteyiz.

Yerleştirmeler sırasında size verilmiş iptal tarihlerinden sonra yani süresi dışında iptal veren öğrencilerimizin, bir sonraki yıl başvuru yapabilir ancak yerleştirme puanından (-10) puan düşülür.

Öğrencilik durumunuz devam ettiği sürece Erasmus hakkınızın müsaitliği çerçevesinde bir ya da iki yarıyıl Erasmus yapabilirsiniz, önemli olan her bir dönem için 30 AKTS ders eşleştirmeniz gerektiğidir.

Böyle bir zorunluluğumuz mevcut değildir.

Ek kontenjan sürecimiz söz konusu olursa aynı yılda Erasmus sınavı iki kere yapılabilir ama normal süreçte tek bir Erasmus sınavı yapılır.

Erasmus hareketliliğine hak kazandıktan sonra size verilmiş iptal tarihleri içerisinde feragat ettiğinizi bildiren dilekçeyi erasmus ofisine teslim ederseniz sorun yaşamazsınız.

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının belirlediği Erasmus İngilizce Dil Sınavı kuralları çerçevesinde mülakat yapılmamaktadır.

Bir öğrenci lisans-yüksek lisans-doktora seviyelerinde ayrı ayrı olmak üzere Erasmus programından yararlanabilir. Dolayısıyla yüksek lisansta Erasmus programından yararlanmış bir öğrenci doktora döneminde tekrar başvuru yapıp hak kazanırsa Erasmusa gidebilir.

Erasmus programına katılım şartları değerlendirildiğinde Ulusal Ajansın durumu teyit etmesiyle engelli öğrenciler için ek hibe olarak özel ihtiyaç hibe desteği verilmektedir. Ayrıca başvuru sırasında belgelendirmek kaydıyla değerlendirme aşamasında engelli öğrencilere +10 puan verilerek pozitif ayrımcılık da sağlanmaktadır. Eğer ErasmusİYS sınavına katılacaklarsa öğrencilerimizin engel durumlarına göre gereken fiziksel şartlar sağlanmaktadır. 

Yapılan Erasmus sınavını kazananlara ve öncesinde dil belgesi ibraz etmiş diğer öğrencilerle birlikte sistem tercihlere açılır. Bu aşamada öğrencilerin gitmeyi plandıkları okulları iyice araştırıp, ona göre tercih yapmaları istenmektedir. Puan ve kontenjanlar çerçevesinde gerekli yerleştirmeler yapıldıktan sonra sistemde öğrencilerimiz “onay” kısmını tıklayarak kazanmış oldukları yeri olumlu yada olumsuz şekilde onaylamak zorundadır. Bu onay işlemi, gidecek olan öğrenci istatistiğinin tutulması ve boş kontenjanların görülmesi açısından önemlidir. Onay verilmemesi halinde öğrencinin hakkı iptal edilir ve yedek yerleştirmeler için sistem yeniden açılır. 

Tüm yerleştirmeler yapıldıktan ve öğrenciler onayladıktan sonra üniversitemiz Erasmus koordinatörlüğü tarafından her bir öğrencimizin isim ve iletişim bilgileri yerleştikleri üniversitelere bildirilir.  Üniversitemizde Erasmus hakkı kazanmış öğrencilerimiz “ADAY ÖĞRENCİ” statüsündedir ve yerleştiği üniversitelerle irtibata geçerek “başvuru yapmaları” gerekmektedir. Bu noktada karşı kurumunun sayfasını inceleyip istenen evrakları eksiksiz, imzalı, mühürlü bir şekilde belirlenen tarihlerde karşı kuruma iletmeleri ve karşı kurumdan “davet/kabul mektubu” almaları gerekmektedir. Her kurumun istediği evraklar -başvuru formu, öğrenim anlaşması-dil belgesi- farklı olabilir, ancak “Öğrenim Anlaşması/Learning Agreement” en temel Erasmus evraklarından olup öğrenci bu aşamadan sonra bölüm koordinatörü ile iletişime geçerek derslerini seçmelidir.

Erasmus hakkı kazanan öğrencilerimizin isimleri koordinatörlüğümüz tarafından yerleştikleri üniversitelere bildirilmektedir. Ancak bazı üniversiteler yerleşen öğrencilere e-posta ile iletişime geçerken, bazı üniversiteler bunu yapmamaktadır. Kendilerine eposta gelmese bile öğrenci yerleştiği üniversiteyle kendisi irtibata geçip başvuru süreçleriyle ilgili bilgi almalıdır.

Her başvuru ve seçim ait olduğu yılı kapsamaktadır. Söz konusu yılın kazanılmış hakkı bir sonraki seneye devredilemez.

Hibeler, öğrencilerimize yurtdışında eğitim görmeye hak kazandıkları üniversitelerden gelen davet/kabul mektuplarında yazan “hareketlilik tarihlerine göre” ve gittikleri ülkenin içinde bulunduğu hibe aralığına göre yapılır. Bu tarihler, her üniversitenin kendi akademik takvimine göre değişmekte olup öğrenci yurtdışına gitmeden önce toplam hibenin hesaplanmasında ve ilk ödemenin yani %70-100’lük peşin ödemenin yapılmasında baz alınır. Öğrenci hareketliliğini gerçekleştirip üniversitemize döndükten sonra almış oldukları teyit mektubu  ile pasaport giriş-çıkış tarihlerine göre hibeleri tekrar hesaplanır ve alacaklı-borçlu çıkıp çıkmamalarına göre dönüş ödemeleri yapılır.

Erasmus dönemi boyunca öğrencilerimize hareketlilik öncesinde %70-100 oranında ve hareketlilik bitiminde eğer alacaklılarsa geri kalan hibe olmak üzere iki kere ödeme yapılır. Öğrenci uzatma aldıysa bir üçüncü ödeme yapılmaktadır, ama bu bütçenin durumuna göre değişiklik arz etmektedir.

Aynı üniversiteye gidecek olan öğrencilerin genelde hibeleri de aynıdır, eğer hibelerinde bir farklılık varsa bu davet mektubundaki veya teyit belgesindeki tarihlerle alakalı bir durumdur.

Öğrencilerimizin hibeleri; yurtdışında kalacakları tarihler dikkate alınarak hesaplanan toplam hibenin açıklanan yüzdesi (%70-100) oranında peşin olarak ödenir. Aylık bazda ödeme yapılmaz. Geriye kalan kısım ise öğrencilerimiz yurtdışından döndükten sonra getirdikleri teyit mektubuna göre (teyit mektubu üzerinde yazan net tarihe göre) ve pasaport giriş çıkış tarihlerine hibeleri tekrar hesaplanır. Bu tarih aralıklarına göre kalan ödemede artış yada azalma olabilir veya öğrenci borçlu çıkabilir.

Üniversiteden vize yazısının alınması vizeyi kolay almanızı sağlamak içindir. Bazı Konsoloslukların ya da Büyükelçiliklerin vize ücreti talebinde bulunması tamamen o kurumların inisiyatifindedir zira bu kurumlar, bulundukları ülkeler içerisinde bağımsızdır ve bu tarz uygulamaları tamamen bağlı oldukları devletlerle alakalıdır.

Türkiye Erasmus Programı dahilinde olsa da vize alımının 0 garantisi bulunmamaktadır. Eğer öğrenci vize alamamışsa, Erasmus hakkı iptal olur ve bu durumda SAÜ’de ders kaydını yapıp eğitim dönemine devam edilmesi mecburidir.

Hibe sözleşmesi üniversite ile öğrenci arasında yapılan bir sözleşmedir, dolayısıyla imza atan her iki tarafın da ellerinde bulunması gerekmektedir. Hibe sözleşmesinin her iki nüshası da imzalandıktan sonra öğrenci bir nüshasını kendisine saklayabilir.

Hibe anlaşmasının üzerindeki süre ay ve gün olarak yazılmak zorundadır çünkü hibe miktarı bu tarihler dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

25 yaş altında olan öğrenciler, öğrenci belgeleriyle Nüfus Müdürlüğüne başvurmaları halinde harçsız pasaport yazısına gerek olmadan sadece defter harcı ödeyerek pasaportlarını alabilirler.

25 yaş üzerindeki öğrencilerimizin almış olduğu harçsız öğrenci pasaport yazısı Sakarya Gümrükönü Vergi Dairesine yazıldığı için işleminizi bu vergi dairesinde gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Hibelerin dağıtımına, Ulusal Ajans tarafından Üniversitemiz Erasmus hesabına aktarılmasının ardından başlanmaktadır. Öğrencilerimiz; evraklarını eksiksiz ve talep edilen şekilde Erasmus koordinatörlüğüne iletmelerinden sonra iki hafta içerisinde ibraz ettikleri Euro hesabına yatar.

www.erasmus.sakarya.edu.tr adresinde taahhütname evrakında belirtilmiş bulunan evrakların teslimi gerçekleşmeden hibeler yatırılmaz.

Erasmus hibeleri öğrencilerin tüm evrakları eksiksiz bir şekilde teslim edildiğinde yatırılır. Tüm evraklarınızı teslim ettikten sonra 15 – 20 iş günü içerisinde hibeniz hesabınıza aktarılır. Öğrenim anlaşması eksik ise eğer “eksik belge” dilekçesi verirseniz işlemleriniz başlayabilir.

Hibe miktarları gidilen ülkenin hayat standartları göz önüne alınarak belirlenir ve bu konuda hangi ülkeye ne kadar hibe verildiği Erasmus sayfamızda mevcuttur. Hibeler öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyetleri boyunca yaptıkları masraflara yardımcı olmak üzere verilmektedir. Dolayısıyla faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Bu nedenle ortalama bir harcamayla belli yerlerde bu paranın yetmesi mümkün olabilirken, başka bir yerde yetmeyebilir. 

2014-2020 Proje dönemi için Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

2021-2027 Proje dönemi için Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için seyahat desteği almayan öğrenci/yeni mezunlara, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda (tren, vapur ve özel araçta birden fazla kişi ile seyahat) tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir.

Öğrenci gittiği üniversitenin dil kursundan faydalanabilir ancak bu kurs için ilave hibe desteği sağlanmaz.

Öğrenci Erasmus Programı dahilinde gireceği Online Linguistic Support ( OLS) sınavı sonrasında eğer B1 ve üzerinden başarı sağlarsa tercihe bağlı olarak bulunduğu ülkenin anadilinde bir online kurs tanımlanır. Öğrenci OLS sınavından B1 düzeyinin altında bir başarı sağlamışsa online kurs ingilizce olarak tanımlanır. Süreç içerisinde iki kez tanımlanan sınavlar ve online kurs ile birlikte dil becerisini geliştirebilir.

Bölüm kodları web sitemizde ISCED kodlar başlığı altında bulunmaktadır.

Öğrencilerimizin yurtdışında eğitim görecekleri üniversitelerdeki derslerin İngilizce ya da o ülkenin kendi dilinde olması tamamen üniversite ile alakalı bir durumdur. Bu nedenle öğrencilerimizin Erasmus başvuru döneminde bilinçli tercih yapmaları ve gitmek istedikleri yerleri önceden araştırmaları önerilir.

Ders eşleştirme döneminde sizin de araştırmalarınız dâhilinde bölüm koordinatörleriniz size yardımcı olmakla yükümlüdürler.

Aynı durumun sizin de başınıza gelmemesi için tercih edilecek üniversitelerin tercih aşamasından önce eğitim dili, kendi dilinde dil sertifikası isteyip istemediği, derslerin uyumluluğu vb. hususların araştırılıp buna göre tercih yapılması gerekmektedir.

Her bölümün anlaşmalı olduğu üniversiteler farklıdır.Bölümün anlaşmalı olduğu üniversitelerin listesine  Sakarya Üniversitesi Erasmus+ web sitesinde bulunan anlaşmalar bölümünde fakülte, bölüm ve hareketlilik türü filtrelendiğinde ulaşılabilir.

Bölümlerin anlaşmalı olduğu üniversitelere Sakarya Üniversitesi Erasmus+ web sitesinden ulaşılabilir.Yeni anlaşmalar yapıldıkça sisteme yüklenmektedir.

Başvuru döneminde de anlaşma sürecimiz devam ettiğinden, başvuruların son tarihine kadar kesin olmamakla birlikte bölümünüzün anlaşma sayısı artabilir. Bu yüzden son güne kadar başvurularınızı güncellemekte yarar vardır.

Her üniversitenin sistemi farklıdır. Bazı üniversiteler kabul mektuplarını normal süreçten erken gönderebilirken bazı üniversiteler geç gönderebilir. Normal sürecin dışında gelişen bir durum söz konusuysa Erasmus ofisinden destek alınabilir.

Öğrenim Anlaşmaları karşı üniversiteye gönderilmeden bir fotokopisi alınmalıdır. Fotokopisi alınmadığı takdirde imzalanmamış haldeki Learning Agreement’ın e-mail yoluyla gönderilmesi talep edilebilir. Bu durum tedbir amaçlıdır.

Erasmus programına devam edildiği dönem içerisinde harç öğrencinin kendi üniversitesine yatırılır.

Erasmus programı dahilinde Erasmus öğrencisi olunup olunmayacağı kesinleştikten sonra ders kaydı yapılmaz ders kaydı yapılmayacağından ders seçimi de yapılmaz

İntibak formu Öğrenim Anlaşması hazırlanırken almış bulunan derslerin öğrencinin kendi üniversitesinde hangi derslere karşılık geldiğini gösteren formdur. Derslerin seçimi ile alakalı olduğundan bölüm koordinatörlerinin yardımı ile doldurulması gerekmektedir.

Yurtdışına çıkarken düzenlediğiniz evraklardan biri olan, “Taahhütnamenizde” yer alan “Yurtdışından Döndükten Sonra Teslim Edilecek Evraklar” kısmında belirtilen evrakları 15 gün içerisinde ofisimize teslim etmeniz gerekmektedir. Dönüş hibesinin hesaplanabilmesi için döndükten sonra teslim edilmesi gereken evraklar bulunmaktadır. Teslim edilmesi gereken evraklar karşı üniversiteden alınması gereken Transkript (Not Döküm Belgesi), Kalınan süreyi kesin olarak belirten confirmation sheet (katılım sertifikası),öğrencinin mail adresine bağlantı şeklinde gelecek olan  ve öğrencilerin memnuniyetini ya da şikayetlerini açıkça belirtmelerine yardımcı olabilecek öğrenci faaliyet raporu formu, pasaport giriş-çıkışın gösterildiği sayfaların fotokopisidir. Bu evraklar eksiksiz olarak teslim edildikten sonra öğrencilerin hesaplamaları yapılmaktadır.

Bir öğrenci nasıl ki başvuru döneminde gerekli başarıyı gösterip yurtdışına çıkmaya hak kazanıyorsa faaliyet şartlarını sağlamadığında da belli yaptırımlarla karşı karşıya gelebilir.

Başarı durumuna  göre geriye kalan hibeyi alma şartları şu şekildedir; “Yükseköğretim Kurumu, başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapabilir. Kesinti miktarı, gerçekleştirilen faaliyet günü sayısının %5’i ila 0 arasında olmak üzere üniversitenin takdirindedir.”  hükmü yer almaktadır. 

Buna göre; Öğrenci bir dönem için aldığı toplam 30 ECTS’lik derslerin en az 1/3’ünü (10 ECTS ve üzeri) başarmak zorundadır.  Başardığı derslerin kredi toplamı 1-9 ECTS olması halinde toplam hak ettiği hibenin %20’si dönüşünde kesilir.  Eğer öğrenci hiçbir dersten geçememişse yani 0 başarısızlık durumunda toplam hak ettiği hibenin %30’u kesilir.*Her dönem kendi içerisinde değerlendirilir.

Ayrıca, Erasmus hibesini dil sınavından başarılı olup yani belli dil seviyesinde olduğunuz için hak kazanmış bulunmaktasınız. Buna göre faaliyet süreniz içinde dil gelişimini ölçmek için sizlere tanımlanan Online Linguistic Support (OLS) online dil eğitimindeki sınavları da yapmanız gerekmektedir. Buna göre; Zorunlu OLS sınavını hem gidiş öncesinde hem dönüşte almayan öğrencilerden %5, Katılımcı anketini doldurmayan öğrencilerden ise toplam hibenin %20’si tutarında kesinti yapılır.

Erasmus faaliyetinin tam tanınması için hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası transkript (ToR) teslim edilmesi gerekmektedir. Kısaca dönüş yani 3. grup evraklarını teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.

Geri kalan hibe Confirmation Sheet (Katılım Sertifikası) ve pasaportunuzda yer alan giriş – çıkış tarihlerine bakılarak hesaplanır ve buna göre hibe ödemeniz yapılır. Örneğin; davet mektubunuz 4 ay 3 haftalık ve bu süre kadar hibe aldınız ancak 4 ay 1 hafta kalıp döndünüz bu durumda giderken davet mektubunuzda belirtilen süreye göre hak ettiğiniz hibe miktarından, erken döndüğünüz için orada kalmadığınız süre kadar hibenizden kesinti yapılmaktadır.

Resmi tatiller harici her öğrencinin 7 gün ülke dışına çıkma hakkı vardır. 7 gün üstünde 1 gün bile fazlalık olursa hibe kesintisi yapılır .Bu kesinti işlemi 7 günü geçen gün sayısı kadar değil toplam gün sayısı kadar yapılır. Örneğin; 7 günü 1 gün geçtiğinizde 1 günlük kesinti değil 8 günlük kesinti işlemi uygulanır. Ayrıca hafta sonları da hakkınız olan 7 günün içinde değerlendirilir. Bu durumdaki tüm öğrencilerin hibesinden kesinti yapılmaktadır.

Sağlık sigortası  Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılan öğrenciden zorunlu istenen bir evraktır.  Ayrıca bazı konsolosluklar da sağlık sigortasını zorunlu olarak isteyebilmektedir o nedenle sigorta yaptırmadan önce konsolosluktan gerekli bilgiyi almak ve ona göre davranmak daha sağlıklı olacaktır.

Vize başvuru aşamasında sağlık sigortası çoğu ülkeden zorunlu isteneceği için ayrıca dünyanın bu dönemdeki sağlık şartları değerlendirilmeye alındığında ( 2019-2020 yıllarında COVID-19 salgını) zorunlu sağlık sigortası yaptırmanız hatta sağlık sigortanıza tedavi olma teminatı eklettirmeniz faaliyet süreniz içinde kendinizi güvende hissetmenize sebep olacaktır.

Euro hesabı açtırılmasının nedeni, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans)’ndan Türkiye’deki üniversitelere paranın Euro üzerinden aktarılması ve üniversite bütçelerinde paranın Euro olarak bulunmasıdır. Bu nedenle Üniversite bütçesinde Euro olarak bulunan para öğrenciye de Euro olarak aktarılmakta olup bu işlemlerin gerçekleştirilmesi içinde Euro hesabı gereklidir.

Diploma eki, Sakarya Üniversitesi mezunu bir öğrenci, yurtdışında herhangi bir üniversitenin eğitim programlarına başvurduğunda kendisine diploma denkliği sağlar. http://www.yok.gov.tr/egitim/ab/ab.htm

LA,  öğrenim anlaşması demektir ve bir belgenin anlaşma olabilmesi için buna taraf olan kurum ve kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir. Burada üç adet imzalanan LA’nın bir tanesi öğrencide bir tanesi yurtdışında öğrenim görecek olduğu üniversitede bir tanede Sakarya Üniversitesinde bulunması gerekmektedir. Gerekli imzaların eksik olması ve üç adet olmaması durumunda bu belgenin anlaşma vasfı yoktur. Ancak son zamanlarda LA belgeleriniz genellikle başvuru işlemlerinde istenmekte ve maille iletilmektedir yani 3 örnek şartı aranmamaktadır.  Ayrıca  2021 yılından itibaren online olarak Dashboard sistemine geçiş yapılacak olup bu gibi belgeleriniz online olarak takip edilecektir. Bu durumda   belgeler online olacak olup kopya işlemi uygulanmayacaktır.

LA belgelerinizi biz her 2 dönem için ayrı ayrı hazırlamanızı öneriyoruz çünkü faaliyete katıldığınız dönemlerde ekle sil işleminizi gerçekleştirirken ayrı dönemler için hazırlanmış LA belgesi size kolaylık sağlayacaktır.

Ayrıca  her bir dönem için LA belgesinde yerleştiğiniz kurumdan 30 ECTS ev sahibi kurumunuzdan 30 ECTS olmak üzere kredi bulunmalıdır  (+1,2,  veya -1,-2 kredi farkı inisiyatif  doğrultusunda kabul edilmektedir ), kısaca ders eşleştirmelerini tek bir dönem için 30’a 30 , iki dönem için 60’a 60 olacak şekilde yapmanız gerekmektedir.

LA belgenizde ders eşleştirmelerinizi bölümüzdeki Erasmus bölüm koordinatörünüzle iletişim kurarak yapmanız gerekmektedir. LA ders eşleştirmesi yaparken seçtiğiniz derslerin kredi değerlerinin  birebir uyması beklenmemekte sadece  dönemsel olarak toplam kredi değeri şartının sağlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca ev sahibi üniversitenizin derslerin kredi değeri yüksek ve yerleştiğiniz üniversitenin ders kredi değerleri düşük ise evsahibi üniversitedeki 1 dersi yerleştiğiniz üniversitedeki  2 derse denk gelecek şekilde eşleştirme yapabilirsiniz ve bunun  tam tersi de uygulanabilir.

Geri dönüş evrakları arasında bulunan ve getirilmesi ya da karşı üniversiteden gönderilmesi zorunlu bulunan, öğrencinin hangi tarih aralıklarında karşı üniversitede kaldığını kesin olarak belirten Confirmation Sheet (Katılım Sertifikası)  ve pasaport giriş-çıkış tarihlerine bakılarak hesaplama yapılmaktadır. Hesabın sonucuna göre 1 dönemlik fazladan hibe almış olur ve borçlu görünür. Borçlu öğrenci Erasmus öğrencisi olarak devam etmediği dönemin hibesini verilen hesap numarasına belirtilen süre içinde yatırmalı ve işlem dekontunu Erasmus ofisine iletmelidir.

Öğrencilerin,  zorunluluk nedeniyle (ailevi sebepler, sağlık sebepleri gibi mücbir sebepler) planlanan hareketlilik faaliyet süresinden erken dönmesi ve mücbir sebebin Ulusal Ajans tarafından kabul edilmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenci de bırakılmak üzere fazladan ödenen hibenin iadesi istenir. Öğrencinin gerekçe göstermeksizin faaliyet süresini tamamlayamaması halinde ise, bütün hibe geri alınır.

Erasmus öğrencileri yerleştirildikleri yani misafir oldukları üniversiteden LA belgesiyle eşleştirdikleri dersleri alacakları için Sakarya üniversitesinden SABİS üzerinden online ders seçimi yapmazlar fakat o dönemin harç ücretini Sakarya Üniversitesine öderler.

ECTS kredileri bölümler tarafından dersin zorluğu ve ders öncesindeki ön hazırlığa göre düzenleniyor. Örneğin, Mühendislik Fakültesinde 4 kredi olan bir dersin ECTS karşılığı bu kredi miktarından daha fazla olabilir.

Erasmus hareketliliğinin tam tanınırlık ilkesine göre yerleştirilmiş yani misafir olduğunuz üniversiteden seçtiğiniz ve transkript ile dönüşte belirttiğiniz dersler ERS kodları ile direkt Sakarya Üniversitesindeki faaliyetten yararlandığınız dönem olarak transkriptinize işlenir.

Yedek durumunda bulunan öğrencilerin asil durumda bulunan öğrencilerin yerleşmelerini beklemeleri gerekmektedir. Asil öğrencilerin yerleşmelerinden itibaren boş kontenjanlar kalmış ise yedek öğrencilere şans tanınmaktadır.

Öğrencilerin  tercih değişikliği yapabilmesi için zorunlu bir sebep olması (okulun o dönem Erasmus öğrencisi kabul etmemesi) ve boş kontenjanların bulunması gerekmektedir. Boş kontenjanlar olduğu müddetçe gerekli olan bölüm koordinatörü tarafından onay verilmiş ve imzalanmış dilekçenin ve öğrencinin gerekçesinin Erasmus Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.

Erasmus Programına tek dönem katılan öğrenci bir sonraki döneme uzatma yapmak istediğinde öncelikle gittiği/gideceği okulun onayını (kabul mektubu) almalıdır. Sonrasında SAU Erasmus Ofisine bu durumu bildirmeli, ofis ise bütçe durumuna göre kendisine uzatma döneminin hibeli ya da hibesiz olacağını belirtecektir. Uzatma yapılan dönem için Erasmus ofisine öğrenci LA, kabul mektubu ve hibe sözleşmesini iletmelidir. Bu işlemlerin öğrenci hareketliliğe başlamadan yapılması, eğer hareketliliğe başlamışsa mevcut planlanan Erasmus dönemi bitmeden 1 ay önce tamamlanması gereklidir.

Yerleştirmen tek dönemlik ise Hibe Sözleşmen tek dönemlik imzalandığı ve Kabul Belgen tek dönemlik olduğu için Öğrenim Anlaşmanın tek dönemlik olması gereklidir.Staj

Girebilirsiniz

Yararlandığınız dönemin bir sonraki döneminde Şubat veya Mart ayı içerisinde ana sayfamızda sertifikalıların teslim çağrısı ilan edildiğinde ofisimizden alabilirsiniz.

Avrupa birliğine üye olan herhangi bir ülkeden staj yeri ayarlayabilirsiniz.

Başvuru son tarihine kadar kabul mektubu teslim eden öğrencilerin dil puanı ve akademik başarı puanıyla elde ettikleri puana ek olarak +10 puan eklenecek olup sonrasında kabul mektubu getiren öğrencilere bir puan eklemesi veya cezai bir puan işlemi yapılmayacaktır. Öğrenci başvuru son tarihine kadar kabul mektubu getirmemiş ancak staj kontenjanına girmişse kabul mektubunu sınav sonrasında Erasmus Ofis tarafından belirlenen/belirlenecek tarihe kadar getirmesi gerekmektedir.

Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Haftalık çalışma süresi en az 25 en fazla 48 saat olmalıdır.