KA108/130 - ​​​​​​​Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyonu

Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyonu

Erasmus Konsorsiyumu Nedir?

 Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının program ve ortak ülkelerle hareketlilik gerçekleştirmek üzere bir araya gelmelerine imkân sağlayan bir fırsattır. Kurulan ortaklığın onaylanması (akredite edilmesi) halinde, program ve ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumları ile konsorsiyum olarak öğrenci ve personel (akademik ve idari) hareketliliği gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunma imkânı sağlar.

Ulusal Hareketlilik Akreditasyon Belgesi ile Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Erasmus+ Ulusal Hareketlilik Akreditasyon Belgesi, öğrenci ve personel için yükseköğretim hareketliliği organize etmede başarısını ispatlamış kurum ve kuruluşları, yeni başlayan kuruluşlarla birlikte yükseköğretim kurumlarının tek başlarına elde edemeyeceği Avrupa düzeyinde katma değerli faaliyetler yapmalarını teşvik etmek amacıyla tasarlanmıştır. Ulusal Hareketlilik Akreditasyon Belgesi, belge sahiplerine 2021-2027 Erasmus+ genel teklif çağrısında Erasmus+ Ana Eylem 1 Yükseköğretim Öğrenci ve Personel hareketliliğine konsorsiyum kapsamında başvuru yapma imkânı sağlar.

Bir ulusal hareketlilik konsorsiyumu, en az ikisi gönderici yükseköğretim kurumu olmak üzere en az üç uygun katılımcı kuruluştan (dernekler ve vakıflar)  oluşmalıdır. Ulusal hareketlilik konsorsiyumunun tüm üye kuruluşları, konsorsiyum akreditasyonu başvurusu sırasında tanımlanmalıdır.

Hedefler

Konsorsiyumların nihai hedefi, yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşma stratejisi kapsamında ve girişimci olma yolunda nitelikli iş gücünün istihdamının arttırılması ve yükseköğrenim alanlarının modernizasyonu hedeflerine katkıda bulunacak üniversite-sanayi-STK ve meslek kuruluşları işbirliği kültürünün gelişmesini sağlamaktır.  

Diğer hedefleri;

 • Yükseköğretim kurumlarının uluslararası öğrenci değişim tecrübeleri ile sektörün istihdam olanaklarını bir araya getirmek,
 • Farklı sektörler ile yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğini geliştirmek,
 • Sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücü profiline uygun, yetkinlikleri arttırılmış öğrencileri iş piyasasına kazandırmak,
 • Öğrencilerin akademik çalışma alanlarına yönelik uygulamalar yaparken uluslararası tecrübe ve vizyon kazanmalarına imkan sağlanmak,
 • Öğrencilerin çok kültürlü iş ortamlarına adaptasyon kabiliyetlerini geliştirmek ve
 • Öğrencilerin kariyer planlarına destek olmak.

Bu programda öğrenci ve personeller için ne var?

 • Tanımlanmış staj fırsatları,
 • Gerçek iş ortamında, gerçek problemler üzerinde çalışma olanağı,
 • Farklı kültürleri tanıma imkânı,
 • Kişisel ve mesleki becerilerin gelişimine katkı,
 • Uluslararası sosyal ve profesyonel iletişim ağı,
 • Kültürlerarası iletişim becerisi kazanmak,
 • Yabancı dilini geliştirme fırsatı,
 • Oryantasyon eğitimlerinin katkısı (gidiş öncesi ve sonrası)
 • Sertifika ve Tanınma

KA108/130 Konsorsiyum Faaliyetlerini Gerçekleştirilebilecek Ülkeler ve Hibe Miktarları

Erasmus+ KA108/130 Konsorsiyumları ile AB üyesi ülkeler ve AB üyesi olmayan program ülkelerinde (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya ve Türkiye) öğrenci ve akademik-idari personellerin konsorsiyum faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi mümkündür. Öğrenci ve personel hareketlilikleri için yapılacak başvurular sadece kabul olan konsorsiyumlar özelinde  öğrenci ve personeller için geçerli olacaktır. Bu konsorsiyumlardan öğrenciler öğrenim ve staj hareketliliği, akademik personeller ders verme hareketliliği ve idari personeller eğitim alma hareketliliği için yararlanabilir. Üniversitemiz öğrenci ve personelleri üniversitemizin sahip olduğu KA108/130 konsorsiyumlar özelinde kontenjan dâhilinde gidebilirler.

KA108/130 Öğrenci ve Personel Hareketlilikleri için Hibe Miktarları ve Ödemeleri;

Ayrıca aşağıdaki bağlantıdaki öğrenci hareketliliği için hibe miktarlarına göre faaliyetleri süresi boyunca hibe alabilirler.

https://erasmus.sakarya.edu.tr/Erasmus/Index/5

Personel hareketliliği hibe miktarlarına ilgili bağlantıdan ulaşılabilir;  https://erasmus.sakarya.edu.tr/Personnel/Index/3

*Ayrıca personel hareketliliği için de seyahat desteği verilmektedir. Buna göre, “Mesafe Hesaplayıcısı” (Distance Calculator | Erasmus+) üzerinden Sakarya Üniversitesi ile gideceğiniz yer arasındaki Km değeri dikkate alınarak seyahat gideriniz hesaplanmaktadır. 

 

Sakarya Üniversitesinin Devam Eden KA108/130 Erasmus+ Konsorsiyum Bilgileri

Sakarya Üniversitesi, 2016 yılından itibaren Erasmus+ KA108/130 konsorsiyumları için aktif çalışma içindedir.

Sakarya Üniversitesi 2016 yılından beri sahip olduğu DUSK, SASAK ve SİLK  Konsorsiyumlarının yürütücülüğünü yani koordinatörlüğünü yapmaktadır. Ayrıca TRESİAD ve DEHAS konsorsiyumlarında da konsorsiyum- proje ortaklığı içindedir.  

Sakarya Üniversitesi sahip olduğu 5 konsorsiyumla bu alanda uzmandır.

Buna göre;

2020 KA108 Erasmus+ Konsorsiyum Bilgileri

Proje Süresi 01.06.2020 – 31.05.2023

DUSK Konsorsiyumu

Mühendislik Fakültesi, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencilerine yönelik bir konsorsiyumdur.

Proje ortağı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Üniversitesi ve Trakya Üniversitesidir.                                                                          Yürütücü Üniversite: Sakarya Üniversitesi

SASAK Konsorsiyumu

Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik bir konsorsiyumdur.

Proje ortağı: Karabük Üniversitesi                                   

Yürütücü Üniversite: Sakarya Üniversitesi

TRESİAD Konsorsiyumu

Türk Dili ve Edebiyatı / Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencilerine yönelik bir konsorsiyumdur.

Proje ortağı: Sakarya Üniversitesi                             

Yürütücü Üniversite: Trakya Üniversitesi             

DEHAS Konsorsiyumu

Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik bir konsorsiyumdur.

Proje ortağı: Sakarya Üniversitesi                       

Yürütücü Üniversite: Düzce Üniversitesi

 

2021 KA 130 Erasmus+ Konsorsiyum Bilgileri

Proje Süresi 01.09.2021 – 31.10.2023

DUSK Konsorsiyumu

Mühendislik Fakültesi, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencilerine yönelik bir konsorsiyumdur.

Proje ortağı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Üniversitesi ve Trakya Üniversitesidir.                                                                          Yürütücü Üniversite: Sakarya Üniversitesi

SASAK Konsorsiyumu

Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik bir konsorsiyumdur.

Proje ortağı: Karabük Üniversitesi                       

Yürütücü Üniversite: Sakarya Üniversitesi

SİLK Konsorsiyumu

İlahiyat Fakültesi öğrencilerine yönelik bir konsorsiyumdur.

Proje ortağı: Karabük Üniversitesi                       

Yürütücü Üniversite: Sakarya Üniversitesi

TRESİAD Konsorsiyumu

Türk Dili ve Edebiyatı / Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencilerine yönelik bir konsorsiyumdur.

Proje ortağı: Sakarya Üniversitesi                        

Yürütücü Üniversite: Trakya Üniversitesi             

DEHAS Konsorsiyumu

Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik bir konsorsiyumdur.

Proje ortağı: Sakarya Üniversitesi                       

Yürütücü Üniversite: Düzce Üniversitesi

 

2022 KA 130 Erasmus+ Konsorsiyum Bilgileri

Proje Süresi 01.06.2022 – 31.07.2024

DUSK Konsorsiyumu

Mühendislik Fakültesi, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencilerine yönelik bir konsorsiyumdur.

Proje ortağı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Üniversitesi ve Trakya Üniversitesidir.                                              

Yürütücü Üniversite: Sakarya Üniversitesi

SASAK Konsorsiyumu

Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik bir konsorsiyumdur.

Proje ortağı: Karabük Üniversitesi             

Yürütücü Üniversite: Sakarya Üniversitesi

SİLK Konsorsiyumu

İlahiyat Fakültesi öğrencilerine yönelik bir konsorsiyumdur.

Proje ortağı: Karabük Üniversitesi             

Yürütücü Üniversite: Sakarya Üniversitesi

TRESİAD Konsorsiyumu

Türk Dili ve Edebiyatı / Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencilerine yönelik bir konsorsiyumdur.

Proje ortağı: Sakarya Üniversitesi       

Yürütücü Üniversite: Trakya Üniversitesi             

DEHAS Konsorsiyumu

Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik bir konsorsiyumdur.

Proje ortağı: Sakarya Üniversitesi    

Yürütücü Üniversite: Düzce Üniversitesi

 

2023 KA 130 Erasmus+ Konsorsiyum Bilgileri

Proje Süresi 01.06.2023 – 31.07.2025

DUSK Konsorsiyumu

Mühendislik Fakültesi, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencilerine yönelik bir konsorsiyumdur.

Proje ortağı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Üniversitesi ve Trakya Üniversitesidir.                                                                          Yürütücü Üniversite: Sakarya Üniversitesi

SASAK Konsorsiyumu

Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik bir konsorsiyumdur.

Proje ortağı: Karabük Üniversitesi                       

Yürütücü Üniversite: Sakarya Üniversitesi

SİLK Konsorsiyumu

İlahiyat Fakültesi öğrencilerine yönelik bir konsorsiyumdur.

Proje ortağı: Karabük Üniversitesi                       

Yürütücü Üniversite: Sakarya Üniversitesi

TRESİAD Konsorsiyumu

Türk Dili ve Edebiyatı / Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencilerine yönelik bir konsorsiyumdur.

Proje ortağı: Sakarya Üniversitesi                        

Yürütücü Üniversite: Trakya Üniversitesi             

DEHAS Konsorsiyumu

Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik bir konsorsiyumdur.

Proje ortağı: Sakarya Üniversitesi                       

Yürütücü Üniversite: Düzce Üniversitesi