ERASMUS EL KİTABI

Erasmus Uygulama El Kitabı, TC Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı'na bağlı olarak faaliyetlerini yürüten ve kısaca 'Ulusal Ajans' olarak adlandırılan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile Üniversiteler arasında her yıl imzalanan Erasmus Sözleşmesi ekinde yer alan kitapçıktır.

Erasmus Uygulama El Kitabı içerisinde ilgili yıla ait değişim kuralları bulunmaktadır.

Üniversiteler ve değişimden faydalanan yararlanıcıların bu El Kitabı içerisinde yer alan kurallar çerçevesinde değişimleri gerçekleştirmek zorunda olduğu düşünüldüğünde, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü görevlileri ve ilgili Erasmus Bölüm Koordinatörlerinin yanında programdan faydalanmak isteyen tüm Öğretim Elemanlarımızın ve Öğrencilerimizin de dikkatle okumaları önem arz etmektedir.