KA2 / Kurum ve Kuruluşlar Arasında İşbirliği

KA220 HED

Yükseköğretim Alanındaki İşbirliği Ortaklıkları

Yükseköğretim alanındaki işbirliği ortaklıkları, yükseköğretim alanında faaliyet gösteren bir kurum/kuruluşta çalışan personele, yükseköğretim alanında yenilikler üretmek ve uygulamak amacıyla Program Üyesi ülkelerde eğitim faaliyetlerine katılma ve ortak çalışmalar yapma imkânı tanır.

İşbirliği Ortaklıkları projelerinin hedef kitlesi yükseköğretim öğrencileri, akademik ve idari personel, profesyoneller, eğitimciler, yükseköğretim alanında çalışanlardan oluşmaktadır.

Proje süresi en az 12 ay en fazla 36 ay olmalıdır.

Projelerin Hibelendirilme Kuralları

2022 yılından itibaren götürü usulünde (lump sum) hibelendirme modeline geçilmiştir. Projenin toplam hibe miktarına tekabül edecek 3 bütçe seçeneği (120.000, 250.000, 400.000 Avro) bulunmaktadır. Başvuru sahipleri, gerçekleştirmek istedikleri faaliyetlere ve elde etmek istedikleri sonuçlara göre önceden tanımlanmış 3 toplu tutar arasından seçim yapacaklardır. Talep edilecek toplu tutarın seçimi, başvuru sahibinin projenin toplam maliyetine ilişkin kendi tahminine dayanmalıdır. Bu tahminden yola çıkarak başvuru sahipleri, ihtiyaçlarına en uygun olan ve fonların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak toplu tutarı seçmelidir.

Başvuru sahipleri proje faaliyetlerini “iş paketleri” halinde bölmelidir. Bir iş paketi, belirli ortak hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunan bir dizi faaliyet olarak tanımlanır. “Proje Yönetimi” ile “Uygulama” iş paketleri arasında net bir ayrım yapılmalıdır. Başvuru sahiplerinin, proje yönetimi de dâhil olmak üzere projelerini en fazla 5 iş paketine bölmeleri önerilmektedir.

Hibelendirme kuralları hakkında daha detaylı bilgi için Program Rehberine ve Götürü Usulü Hibelendirme Modeli için El Kitabına bakınız.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kurum/kuruluşlara gönderilir. Sözleşmeler, kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından e-imza ile imzalandıktan sonra Türkiye Ulusal Ajansı’na elektronik ortamda iletilir (Sözleşmeler e-imza ile imzalandığından posta ile gönderim yapılmasına gerek yoktur). Sözleşmeler, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. İmza süreci tamamlandığında sözleşmeler yararlanıcılar tarafından TURNA üzerinden erişilebilir hale gelir. Projenin sözleşme sonrası süreci ile ilgili bilgi almak için proje uygulama süreci sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Doğru başvuru formu kullanılmalıdır (2022 KA220-HED - Yükseköğretim Alanında İşbirliği Ortaklıkları) Başvuru formunun tüm zorunlu ve ilgili alanları, Erasmus+ Program Rehberindeki kurallar ve açıklamalar çerçevesinde doldurulmalıdır. Başvuru formu, başvuran kuruluşun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına sunulmalıdır. Başvuru formu, Erasmus+ Program Ülkelerinin resmi dillerinden biri kullanılarak doldurulmalıdır.

Projede yer alan kurumların profil ve uzmanlık alanlarının projenin konusu, hedefleri ve faaliyetleri ile ilgili ve uygun kurumlar olmalarına dikkat edilmelidir.

Projelerin, başvuru sahibi kurumun ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir. Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlaması, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir.

*İngilizce haricinde başvurular için proje başvuru formunun İngilizce çevirisi eklenmelidir.

  • Başvuran kurum ve diğer proje ortakları, Program Rehberinde belirtilen asgari gereklilikleri karşılamalıdır:
  • Koordinatör ve proje ortağı olan yükseköğretim kurumları ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) sahibi olmalıdır.
  • Projede en az üç Program ülkesinden en az üç kurum/kuruluşun katılımı gereklidir. Aşağıdaki dokümanlar başvuru formuna eklenmiş olmalıdır:
  • Formdan indirilmesi, tüm alanlarının eksiksiz olarak doldurulması, mühürlenmesi ve koordinatör kurumun yasal temsilcisi tarafından imzalanması gereken Doğruluk Beyanı (Declaration of Honour).
  • Koordinatör ve her bir proje ortağı kuruluş tarafından ikili olarak imzalanması gereken Ortaklık Yetki Belgeleri (Mandates). Başvuru öncesinde tüm katılımcı kuruluşların yasal statülerini gösteren belgeler, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasına yüklenmiş olmalıdır. (Daha fazla bilgi için Program Rehberi Bölüm C “Adım 1: Kayıt” kısmına bakınız.)
  • 60.000 Avro’yu aşan tüm hibeler için, kuruluşunuzun finansal kapasitesini gösteren belgeler katılımcı portalına yüklenmelidir. (Daha fazla bilgi için Program Rehberi Bölüm C “Adım 1: Kayıt” kısmına bakınız). Bu kural kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar için uygulanmaz.
  • Başvuru formu Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihi ve saatinden önce sisteme yüklenmelidir.
  • Aynı başvuru, aynı ortaklarla yalnızca bir Ulusal Ajansa, bir sektörden ve bir başvuran (koordinatör) kurum tarafından sunulmalıdır.
  • Doldurulmuş formun bir kopyasının kaydedilmesi ve çıktısının alınması gerekmektedir. Başvuru işleminin tamamlanabilmesi için çevrim içi gönderimi tamamlanmış olan başvurunun en geç 1 hafta içinde TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemindeki kullanıcı hesabıyla eşleştirme işleminin yapılması gerekmektedir.

 

Sakarya Üniversitesinin Devam Eden KA2 Erasmus+ Proje Bilgileri

Sakarya Üniversitesi, 2007 yılından itibaren Erasmus+ KA2 Projeleri için aktif çalışma içindedir.

 

Sakarya Üniversitesinin sahip olduğu AB projeleri;

 

Proje Türü Proje Numarası Projenin Adı Yürütücüsü Birim Bölüm
AB   IWARD- Intelligent Robot Swarm for Attendance, Recognition, Cleaning and Delivery (Tanıma, Temizleme ve Dağıtım-Teslim için Her an Hazır Zeki Robot Grubu) Cemalettin KUBAT Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
AB LLP-LDV-WETPRO-07-TR-0271 Hizmette kalite için, hizmetin planlanma, uygulama ve değerlendirme aşamalarında AB-Türkiye uyumu Zafer DEMİR Mühendislik Fakültesi Elektirk Elektronik Mühendisliği
AB LLP-LdV-TOI-2007-TR-039 Engellilerin İstihdamını Attırma Projesi Seyhan FIRAT Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği
AB TR-ERA-IP-2008-219962-1-07 INTIMETS-I Aytekin İŞMAN İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı ve Medya
AB 2009-1-TR1-ERA10-08617 INTIMEST II- Integrative Teaching in Multicultural Environment for Teacher Students 2 Aytekin İŞMAN İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı ve Medya
AB 2010-1-TR1-ERA10-16808 INTIMENTS III Aytekin İŞMAN İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı ve Medya
AB 2010-1-TR1-LEO05-16767 İş sağlığı ve güvenliği için e-eğitim platformu Abdülkadir HIZIROĞLU Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
AB 2011-1-TR1-ERA10-27830 Developıng Effectıve Schools For Inclusıon Mustafa BAYRAKÇI Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
AB 2011-1-TR1-LEO05-27959 Genç Çalışanların Sosyal ve Mesleki Entegrasyonu İbrahim ÖZSERT Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği
AB 2011-1-TR1-LEO05-28151 Yüksekte Çalışma İş Güvenliği İçin Yeni Bir Proaktif Eğitim İbrahim ÖZSERT Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği
AB 2011-1-TR1-ERA10-27826 USDEC-1 Aytekin İŞMAN İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı ve Medya
AB TR-21-88-2012-R2 Learning to Face Life's Challenges-Hayatın Zorluklarıyla Yüzleşmeyi Öğrenmek Mahmut BİLEN Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat
AB NMP4-SL-2012-314508 STable high-capasity lithium-Air Batteries with Long cycle life for Electric cars Hatem AKBULUT Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
AB 2012-1-TR1-ERA10-36818 USDEC II Aytekin İŞMAN İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı ve Medya
AB 2012-1-TR1-ERA10-36811 Developing Effective Schools For İnclusion-2 Mustafa BAYRAKÇI Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
AB 527937-LLP-1-2012-1-PT-ERASMUS-EAM AKTS için yükseköğretim kurumları çevrimiçi projesi (HEI-ON) Ali Osman KURT Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
AB 2012-1-TR1-LEO05-35165 Developing Thermal Insulation Curriculum According To The Climate Conditions And Pilot Provincıal Applications Mehmet SARIBIYIK Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği
AB 2012-1-TR1-LEO05-35135 Üniversite Sektör ve Toplumun İşbirliğiyle Karma Eğitim Kullanılarak Kişisel Yeterliliklerin Arttırılması İçin Model Geliştirme Mehmet SARIBIYIK Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği
AB TR-21-156-2012-R3 Metamorphosis is Necessary-Değişim Gerekli Mahmut BİLEN Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat
AB TR-31-24-2012-R3 I know my environment, I protect my environment Mahmut BİLEN Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat
AB TR-21-17-2013-R1 It's to go to Europe Mahmut BİLEN Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat
AB 2013-TR1-ERA10-48727 Using Schools for Developing European Citizenship - USDEC III Osman TİTREK Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
AB 2013-1-TR1-ERA10-48733 Developing effective Schools for Inclusion Mustafa BAYRAKÇI Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
AB 2013-1-TR1-ERA10-48732 The development of entrepreneurship through interactive encouragement of creativity in education-DETICE Osman TİTREK Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
AB 2013-1-TR1-LEO05-47550 Strateji E-Eğitim Platformu Mahmut HIZIROĞLU İşletme Fakültesi İşletme
AB 2013-1-TR1-LEO02-49342 Avrupa Birliği Ülkelerinde CNC Deneyimi Hasan KÜÇÜK Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
AB 2013-1-TR1-LEO05-47596 Integration of Women İnto the Labour Market by Building New Skills İbrahim ÖZSERT Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği
AB 2015-1TR01-KA202-022634/SAU-03 E-Learning Platform For Medical Informatics To Improve Vocational And ICT Practice (E-MEDIVIP) Mehmet SARIBIYIK Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği
AB 2015-3-TR01-KA105-024685 Exploring the Multiculturalism! Aziz TUNCER Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
AB 2016-1-PT01-KA203-022950 Teaching and Learning in Special Education with Information Communication Technologies Mehmet KAYA Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
AB 590521-EPP-12017-1-ES-SPO-SCP Corporate Governance in Sport Organizations: A Gendered Approach Gonca GÜNGÖR GÖKSU Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye
AB 2018-1-TR01-KA204-058546 Edueational Modules for Insurance and Employability of VVomen Yusuf GENÇ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet
AB 2018-1-TR01-KA203-058784 Outdoor-oriend practies in early childhood eduation project Ayşe GÜLER KÜÇÜKTURAN Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi
AB 2019-1-TR01-KA204-077357 Homecoming of People Living in the Streets via Rehabilitation and Mediation Yusuf GENÇ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet
AB 2020-1-TR01-KA203-093989 Beyond The Limits: Developing Entrepreneurship Via  Creativity İn Schools Osman TİTREK Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
AB 2021-2-TR01-KA210-ADU-000050028 Learning in Difficult Times Mehmet Emin USTA Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri