KA108/130-Sakarya Üniversitesinin Koordinatör Olduğu Konsorsiyumlar

Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyonu

Sakarya Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü,  KA108/130 konsorsiyum koordinatörlüğü yaptığı DUSK, SASAK ve SİLK konsorsiyum projeleri üniversitemiz Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından yazılmış olup Ulusal ajans tarafından kabul edilerek, fonlandırılmaya hak kazanmıştır.  Sakarya Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü DUSK, SASAK ve SİLK konsorsiyum projelerini her proje dönemi için yeniden çalışarak yazmaktadır. Buna göre DUSK, SASAK ve SİLK konsorsiyumlarının koordinatörlüğünü 2020 yılından beri yapmaya hak kazanmıştır.

 

 

DUSK Konsorsiyumu

Mühendislik Fakültesi, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencilerine yönelik bir konsorsiyumdur.

Proje ortağı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Üniversitesi ve Trakya Üniversitesidir.                                                                         

Yürütücü Üniversite: Sakarya Üniversitesi

SASAK Konsorsiyumu

Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik bir konsorsiyumdur.

Proje ortağı: Karabük Üniversitesi                                     

Yürütücü Üniversite: Sakarya Üniversitesi

SİLK Konsorsiyumu

İlahiyat Fakültesi öğrencilerine yönelik bir konsorsiyumdur.

Proje ortağı: Karabük Üniversitesi                       

Yürütücü Üniversite: Sakarya Üniversitesi