KOŞULLAR

Erasmus+ Erasmus Yükseköğretim Öğrenim hareketliliği, tam zamanlı bir öğrencinin en az 2 en fazla 12 ay üniversitemiz ile anlaşması bulunan bir Avrupa ülkesinde hibe ve online dil desteği ile eğitim görmesidir.

Öğrenim hareketliliğine öğrenciler tarafından başvuru yapılabilmesinin belli başlı koşulları bulunmaktadır. Bunları birkaç başlık altında açıklayacağız.

 1. Kimler başvuru yapabilir?

Erasmus+ Erasmus Yükseköğretim Öğrenim Hareketliliğine Sakarya Üniversitesi’nde örgün eğitim okuyan öğrenciler başvuru yapabilir. Açıköğretim, uzaktan eğitim, hazırlık ve bilimsel hazırlık öğrencileri ile mezun durumundaki öğrenciler başvuru yapamamaktadır.

 • Çift anadal öğrencileri açılan başvuru döneminde sadece bir bölümden başvuru yapabilir.
 • Üniversite kaydını donduran öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz.
 1. Asgari ve Azami Süre Koşulu

Öğrenim hareketliliği gerçekleştirecek olan öğrencilerin her öğrenim kademesinde en az 2 en fazla 12 ay faaliyette bulunabilme hakkı bulunmaktadır. Öğrenci 12 ayın tamamını tek hareketlilikte kullanmak zorunda değildir.

Öğrencinin 2 ayın altına düşen yahut 12 ayı aşan faaliyeti söz konusu olduğunda hareketliliği iptal edilir ve kendisine verilen hibenin tamamı geri istenir. Bunun yanında hareketliliğin kesintisiz olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İki dönem faaliyet gerçekleştiren öğrenciler için sömestr tatilleri kesinti sayılmamaktadır.

 1. Not Ortalaması

Öğrenim hareketliliğine başvuru yapacak olan öğrencilerin genel akademik not ortalama şartı birinci kademe öğrencileri için 2,20/4,00 ikinci ve üçüncü kademe öğrencileri için ise 2.50/4,00‘dir. Yüzlük sistem dahilinde not dönüşüm tablosuna şu linkten ulaşılabilir: https://ogrdek.sakarya.edu.tr/tr/icerik/10314/40000/sau-not-donusturme-tablosu-4-luk-100-luk

 • Genel not ortalaması öğrencinin tamamlamış olduğu tüm akademik dönemlerin toplam ortalamasıdır.
 1. Yabancı Dil Şartı

Erasmus faaliyetine katılacak öğrencilerden İngilizce veya gidecekleri ülkenin anadilini belli bir düzeyde bilmeleri beklenir. Bu yüzden ya Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nın yapacağı (SAUİYS) İngilizce Yeterlilik Sınavı’ndan  (SAUEPT English Proficiency Test) başarılı olmaları istenir ya da Erasmus yabancı dil sınavından muaf olmalarını sağlayacak yeterli düzeyde dil puanını gösteren belgeleri ofise takdim etmeleri gerekir.

Öğrenim öğrencilerinin başvurular sonunda tercih yapabilmeleri için en az 65/B1 düzeyinde İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

(SAUİYS) İngilizce Yeterlilik Sınavı’ndan  muaf olmak isteyen öğrenciler aşağıdaki belgeleri başvuru sırasında sisteme yüklemek ile yükümlüdür;

 • Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünde hazırlık eğitimi alan ve başarılı olan öğrencilerin ilgili bölümden alacakları başarı belgesi
 • ÖSYM tarafından eş değer kabul edilen sınavlardan 65 ve üzerinde puan aldığını gösteren belge. İlgili tabloya şu linkten ulaşılabilir: Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri için bakınız; https://drive.google.com/file/d/1d-prs84kKs4m2wB53tHwu5SUd95Q-Pia/view?usp=sharing

 • SAÜSEM tarafından hazırlanan kurslara katılıp B1 düzeyinde başarılı olduğunu gösteren belge
 • Belirtilen tüm sınavların geçerlilik süresi açıklandığı tarihten itibaren 2 yıldır.