KA107 /171-​​​​​​​Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumları ile Ortaklık

Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumları ile Ortaklık

Bu faaliyet, yükseköğretim kurumlarının programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerdeki yükseköğretim kurumları ile ortaklık kurarak öğrenci ve personel (akademik ve idari) hareketliliği gerçekleştirmelerine imkân sağlayan projeleri kapsar.

Bu faaliyet ile yükseköğretim öğrenci ve personeline diğer bir ülkede öğrenme ya da mesleki deneyim edinme imkânı sunulmaktadır. Faaliyetin temel amaçları yükseköğretim öğrencilerinin kişisel gelişimlerini ve istihdam edilebilirliklerini desteklemek, yükseköğretim kurumlarında çalışan personelin mesleki gelişimini desteklemek ve yükseköğretim kurumlarının kapasitelerini ve uluslararası boyutunu geliştirmek olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak, faaliyet, bilgi-beceri ve davranış gibi yeterliliklerin edinilmesi konusunda bireylerin desteklenmesi, yabancı dil alanındaki yetkinliğin güçlendirilmesi, farklı kültür ve ülkeler hakkında farkındalığının ve anlayışın arttırılması, Avrupa vatandaşlığı duygusunun geliştirilmesi, uluslararası iletişim ağlarının oluşturulması, yurt dışında geçen öğrenim dönemlerinde kazanılan yeterliliklerin tanınmasının sağlanması gibi amaçlara da hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır.

Bu faaliyet altında iki tür hareketlilik bulunmaktadır:

Öğrenci Hareketliliği: Ülkemizden programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelere, programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerden ülkemize yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim ve staj yapma amacı ile öğrenci hareketliliğidir.

Personel Hareketliliği: Akademik personelin programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerde bir yükseköğretim kurumunda ders vermesi ve akademik/idari personelin programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerde bir yükseköğretim kurumunda eğitim alması faaliyetidir.

Proje süresi 24 ya da 36 ay olabilir.

Faaliyetlerin süresi:

Öğrenci faaliyetleri için; 2 aydan 12 aya kadar,

Personel faaliyetleri için; 5 günden 2 aya kadar olabilir.

KA107/171 Proje Faaliyeti Gerçekleştirilebilecek Ülkeler ve Hibe Miktarları

Erasmus+ KA107/171 Erasmus+ Projesiyle program ülkesi olmayan “ortak ülkelere” öğrenci ve akademik-idari personellerin Erasmus+ hareketliliği gerçekleştirilmesi mümkündür. Öğrenci ve personel hareketlilikleri için yapılacak başvurular sadece projesi kabul olan bölümlerin öğrenci ve personelleri için geçerli olacaktır. Bu bölümlerdeki öğrenciler öğrenim ve staj hareketliliği, akademik personeller ders verme hareketliliği ve idari personeller eğitim alma hareketliliği için bu projeden yararlanabilir. Üniversitemiz öğrenci ve personelleri üniversitemizle KA107/171 projesi kabul olan bölümler özelinde ikili anlaşması bulunan ülkelere kontenjan dâhilinde gidebilirler. Ayrıca aşağıdaki tabloda belirtilen hibe miktarlarına göre faaliyetleri süresi boyunca hibe alabilirler.

KA107/171 Öğrenci Hareketlilikleri için Hibe Miktarları ve Ödemeleri;

Gönderen Ülke

Kabul Eden Ülke

Aylık Hibe Miktarı (Avro)

Türkiye

Ortak Ülke

700

Ortak Ülke

Türkiye

800

Program ülkeleri ile Ortak ülkeler arasında öğrenim hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmektedir. Seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

(Distance Calculator | Erasmus+)

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile ev sahibi kurumun bulunduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Öğrencinin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99

20

100-499 km arası

180

500-1999 km arası

275

2000-2999 km arası

360

3000-3999 km arası

530

4000-7999 km arası

820

8000 km ve üzeri

1500

KA107/171 Personel Hareketlilikleri için Hibe Miktarları ve Ödemeleri;

KA107/KA171 kapsamında yararlanacak olan personeller çalıştığı birimlere göre sadece aşağıdaki ülkelerde bulunan ilgili üniversitelere gidebilirler.

KA107/KA171 Kapsamındaki Ülkeler ve Projesi Kabul Olan İlgili Bölümler

Günlük Hibe Miktarları (Avro)

Kosova (Universum College) / KA 171

180

Ukrayna (Zhytomyr Polytechnic State University) / KA 171

180

Japonya (Hokkaido University) / KA 171

180

Tanzanya (Muslim University of Morogoro) / KA 107

180

Fas (University of Sidi Mohammed Ben Abdellah) / KA 107 – KA 171

180

Ürdün (Yarmouk University) / Ka 107 – KA 171

180

Rusya (St. Petersburg University) / KA 171

180

Arnavutluk (Marin Barleti University) / KA 107

180

Bosna Hersek (Tuzla University) / Uluslararası Hareketlilik

180

Personel hareketliliği için de seyahat desteği verilmektedir. Buna göre, “Mesafe Hesaplayıcısı” (Distance Calculator | Erasmus+) üzerinden Sakarya Üniversitesi ile gideceğiniz yer arasındaki Km değeri dikkate alınarak seyahat gideriniz hesaplanmaktadır. 

Engelli Personel İçin İlave Hibe

Erasmus+ KA107/KA171 programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.

Sakarya Üniversitesinin KA107/171 Proje Bilgileri

Sakarya Üniversitesi, 2019 yılından itibaren Erasmus+ KA107/171 projeleri için aktif çalışma içindedir. Buna göre;

2019 KA 107 Erasmus+ Proje Bilgileri

Rusya

Dostoyevsky Omsk State University

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih Bölümü

Kosova

Universum College

İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

  • Sakarya Üniversitesinin 2019 KA107/171 projeleri yukarıda belirtilen bölümler özelinde öğrenci ve personel faaliyetlerini 01.06.2019 – 31.05.2022 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirilmiştir ve 2022 yılında proje faaliyet süresini tamamlamıştır.

2020 KA 107 Erasmus+ Proje Bilgileri

Ürdün

Yarmouk University

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı, İlahiyat Bölümleri

Fas

University of Sidi Mohammed Ben Abdellah

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Bölümü

Arnavutluk

Marin Barleti University

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Tanzanya

Muslim University of Morogoro

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

  • Sakarya Üniversitesinin 2020 KA107/171 projeleri yukarıda belirtilen bölümler özelinde öğrenci ve personel faaliyetleri için başvuru süreçleri gerçekleştirilmiş, değerlendirme kriterlerine göre seçim süreçleri tamamlanmış olup ve 01.06.2020 tarihinde faaliyetlerin başlangıcı yapılmış olup, 31.07.2023 tarihi itibari ile proje faaliyet süresi bitecektir.  Detaylı bilgilere ilgili bağlantılardan ulaşılabilir.

https://erasmus.sakarya.edu.tr/Announcement/Details/2

https://erasmus.sakarya.edu.tr/Announcement/Details/46

2021 KA 171 Erasmus+ Proje Bilgileri

  • Türkiye Ulusal Ajansı Dünya’daki Küresel Pandemi Sebebiyle 2021 yılında KA107/171 proje faaliyetlerini geçici durdurmuştur.

2022 KA 171 Erasmus+ Proje Bilgileri

Ürdün

Irbid

Yarmouk University

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Bölümü

Fas

Fez

University of Sidi Mohammed Ben Abdellah

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Bölümü

Kosova

Priştine

Universum College

İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

Ukrayna

Jitomir

Zhytomyr Polytechnic State University

Fen Bilimleri Enstitüsü

Yangın ve Yangın Güvenliği ABD

Rusya

St.Petersburg

St. Petersburg University

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih Bölümü

Japonya

Sapporo

Hokkaido University

Fen Bilimleri Enstitüsü

Nanoteknoloji Mühendisliği ABD

  • Sakarya Üniversitesinin 2022 KA107/171 projeleri yukarıda belirtilen bölümler özelinde öğrenci ve personel faaliyetleri için başvuru süreçlerini 10.04.2023 – 26.04.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, değerlendirme kriterlerine göre seçim süreçleri tamamlanmış olup ve projenin faaliyetleri 01.08.2022 tarihinde faaliyetlerin başlangıcı yapılmış olup, 31.07.2025 tarihi itibari ile proje faaliyet süresi bitecektir.  Detaylı bilgilere ilgili bağlantılardan ulaşılabilir.

https://erasmus.sakarya.edu.tr/Announcement/Details/119

2023 KA 171 Erasmus+ Kapsamında Başvurusu Yapılan  Proje Bilgileri

Arnavutluk

Canadian Institute of Technology

İşletme-Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bosna Hersek

University of Zenica

Türk Dili ve Edebiyatı

Bosna Hersek

International University of Sarajevo

Hukuk

Azerbaycan

University of Architecture and Construction(AzMIU)

İşletme

Gürcistan

European University LLC (EU)

Hukuk

Ukrayna

National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute” (KhAI)

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Fas

Sidi Mohamed Ben Abdellah University (USMBA)

İlahiyat

Ürdün

The University of Jordan (UJ)

Türk Dili ve Edebiyatı (Dil ve Edebiyat)

Ürdün

Yarmouk University (YU)

İlahiyat

Tunus

Ezzitouna University (UZ)

İlahiyat

Rusya

Institute of Business Studies of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration ( IBS RANEPA)

İşletme

Bangladeş

The University of Rajshahi

Sosyoloji

Tayland

Prince of Songkla University

Sosyoloji

Endonezya

Universitas Indonesia

Sosyoloji

Japonya

Chukyo Üniversitesi

Yabancı Diller Eğitimi

Kazakistan

Astana IT University

Bilgisayar Mühendisliği

Kazakistan

Temirbek Zhurgenov Kazakh National Academy of Art (TZA)

Devlet Konservatuarı

Tacikistan

Institute of Economy and Trade of Tajik State
University of Commerce

Hukuk, İşletme

İran

University of Bonjoard

Yabancı Diller Eğitimi

Fiji Adaları

The University of the South Pacific

İnşaat Mühendisliği

Tanzanya

Muslim University of Morogoro

Sosyoloji

Etiyopya

Hawassa University

Sosyoloji

Maritus

University of Mauritius

Sosyoloji

Kolombiya

Universidad Ean

Sosyoloji

Kolombiya

Universidad Nacional de Colombia

Mimarlık

Kolombiya

The National Open and Distance University (Universidad Nacional Abierta y a Distancia)

Kimya/BİMAYAM

Brezilya

Universidade Paulista

Mimarlık

Haiti

The State University of Haiti’yle(UEH)

inşaat Mühendisliği

Amerika

New Mexico University

İnşaat Mühendisliği

  • Sakarya Üniversitesinin 2023 KA 171 projeleri yukarıda belirtilen bölümler özelinde öğrenci ve personel faaliyetleri için proje başvurusunu gerçekleştirmiştir.  2023 KA 171 için kabul olan projeler Türkiye Ulusal Ajansı tarafından açıklandığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

 

Yararlanılan Kaynaklar;

https://www.ua.gov.tr/programlar/firsatlar/ka1-ka171-ogrenme-hareketliligi-icin-ulke-merkezli-firsatlar-5/