KA103 /131-​​​​​​​Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Programla İlişkili Ülkeler)        

Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Programla İlişkili Ülkeler)                                                      

Bu faaliyet, yükseköğretim kurumlarının program ülkelerindeki yükseköğretim kurumları ile ortaklık kurarak öğrenci ve personel (akademik ve idari) hareketliliği gerçekleştirmelerine imkân sağlayan projedir.

Bu faaliyet ile yükseköğretim öğrenci ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Böylece yükseköğrenimine devam eden ve yükseköğretim kurumlarında yeni mezun kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını arttırma, eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırma; yükseköğretim personelinin ise iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini arttırması amaçlanmaktadır.

 Bu faaliyet altında iki tür hareketlilik bulunmaktadır:

  • Öğrenci Hareketliliği: Yükseköğretim öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeleri veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapmaları.
  • Personel Hareketliliği: Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine veya yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari tüm personelinin yurtdışında bir kuruluşta mesleki gelişimlerine yönelik bir kursa/eğitime katılmaları (konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi/izleme yapmalarıdır.

Karma Hareketlilikler: Fiziksel ve sanal bileşeni olan bu hareketlilik türü hem personel hareketliliklerinde hem de öğrenci hareketliliklerinde geçerlidir.

Karma Yoğun Programlar (BIP); Fiziksel ve sanal bileşeni olan ve en az üç ECHE sahibi yükseköğretim kurumunun ortaklaşa gerçekleştirdiği bu hareketlilik türü hem personel hareketliliklerinde hem de öğrenci hareketliliklerinde geçerlidir.

Doktora Hareketliliği: Doktora adaylarının öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve fırsat eşitliği yaratabilmek için doktora adayları ve yeni mezunlar (‘post-docs’) yurtdışında kısa dönemli veya uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliği gerçekleştirebilirler.

Sakarya Üniversitesinin Devam Eden KA103/131 Proje Bilgileri

Sakarya Üniversitesi, 2004 yılından itibaren Erasmus+ KA103/131 projesi içim Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE) sahibidir ve Erasmus+ KA103/131 proje faaliyetlerini aktif yürütmektedir . Buna göre devam eden projelerimiz;

2020 Proje Dönemi : 01.06.2020 – 31.05.2023

2021 Proje Dönemi : 01.09.2021 – 31.10.2023

2022 Proje Dönemi : 01.06.2022 – 31.07.2024

2023 Proje Dönemi : 01.06.2023 – 31.07.2025

 

2023 KA103/131 Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Proje Bilgileri

  • Sakarya Üniversitesi, 2023 KA103/131 Proje dönemi olan Öğrenci Hareketliliği 01.06.2023 - 31.07.2025 proje süresi için başvuruları 23 Ocak 2023 – 20 Şubat 2023  tarihleri arasında https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris  adresinden başvuran öğrencilerin E-Devlet şifreleriyle online tamamlanmıştır. 

İlgili bağlantı; https://erasmus.sakarya.edu.tr/Announcement/Details/104 .

  • Başvuru sonrası öğrencilerin yerleştirme ve nomination süreçleri Nisan 2023 tarihi itibari ile tamamlanmıştır. Buna göre 01.06.2023 tarihi itibari ile öğrenciler yerleştikleri faaliyet türüne hareketliliklerini gerçekleştirecektir.

İlgili bağlantı; https://erasmus.sakarya.edu.tr/Announcement/Details/124  .

 

2024 KA103/131 Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Proje Bilgileri

  • Sakarya Üniversitesi, 2024 KA103/131 Proje dönemi Öğrenci Hareketliliği başvuru takviminin 2023 Aralık ayında ilan edilmesi planlanmaktadır.
  • 2024 KA103/131 Proje dönemi Öğrenci Hareketliliği başvurularını https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris  adresinden öğrenciler E-Devlet şifreleriyle online yapacaktır. 

 

2022 KA103/131 Erasmus+ Personel Hareketliliği Proje Bilgileri

  • Sakarya Üniversitesi, 2022-2023 KA103/131 Proje dönemi olan Personel Hareketliliği 01.06.2022 - 31.07.2024 proje süresi için başvuruları Nisan 2023  tarihinde https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris  adresinden başvuran personellerin E-Devlet şifreleriyle online tamamlanmıştır. Buna göre 01.06.2022 tarihi itibari ile personeller kabul edildikleri kurumlarda hareketliliklerini gerçekleştirecektir.
  • İlgili bağlantıdan personel hareketliliğinin değerlendirme kriterlerine ve seçim süreçleriyle ilgili bilgilere ulaşılabilir.

İlgili bağlantı; https://erasmus.sakarya.edu.tr/Announcement/Details/118 .

 

2023 KA103/131 Erasmus+ Personel Hareketliliği Proje Bilgileri

  • Sakarya Üniversitesi, 2023 KA103/131 Proje dönemi olan Personel Hareketliliği başvuru takvimi web sitemizde ilan edilecektir.
  • 2023 KA103/131 Proje dönemi Personel Hareketliliği başvuruları https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris  adresinden personeller E-Devlet şifreleriyle online alınacaktır. 

 

Yararlanılan Kaynaklar;

https://www.ua.gov.tr/programlar/firsatlar/ka1-ka131-ogrenme-hareketliligi-icin-ulke-merkezli-firsatlar-1/