BAŞVURU VE SEÇİM SÜRECİ

Erasmus Personel hareketliliği faaliyeti için katılımcıların seçilmesi; ilan, başvuru çağrısı ve değerlendirmeden oluşan bir süreçtir. İlk olarak; çağrıya çıkılmadan önce hem web sitemizde yapılan duyuru hem de İletişim Koordinatörlüğü aracılığıyla tüm personelin kurumsal adreslerine gönderilen e-postalar aracılığıyla ders verme/eğitim alma hareketliliği için ilana çıkılacağının bilgisi verilmektedir. Başvurular başladığında yine söz konusu iletişim kanalları kullanılarak tüm personel çağrıya çıkıldığına dair bilgilendirilmektedir. Aynı duyuru içinde başvuru tarihleri, kimlerin başvuru yapabileceği, başvuru şekli, aktif anlaşmalar, kontenjanlar, değerlendirme kriterleri ve gerekli belgeler hakkında bilgiler yer almaktadır. İlanın amacına ulaşabilmesi ve hemen her katılımcının haberdar olması için başvuru en az 20 gün süre ile askıda kalmaktadır.

Erasmus Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketlilikleri için başvuru, değerlendirme ve seçim süreci aynı zamanda gerçekleştirilmektedir. Hareketlilikten yararlanmak isteyen personel; kendisine uygun olan faaliyet için başvurusunu çağrıya çıkılan tarihler arasında SABİS kullanıcı adı ve şifresiyle http://degisim.sabis.sakarya.edu.tr/ adresine giriş yaparak çevrimiçi olarak yapmaktadır. Geçerli bir dil belgesine sahip olanlar söz konusu belgelerini başvuru sırasında sisteme yüklemelidirler.

 

Değerlendirme süreçleri ve kriterler her sözleşme dönemi için Erasmus+ Öğrenci ve Personel Hareketliliği Değerlendirme ve Seçim Komisyonu tarafından belirlenmekte, Üniversitemiz Senatosunda kabul edildikten sonra başvuru çağrısı sırasında sayfamızda ilan edilmektedir. Üniversitemiz değerlendirme sürecinin adil, şeffaf, tarafsız ve tutarlı bir şekilde gerçekleştirildiğini taahhüt etmektedir. Bu konuda El Kitabına uygun şekilde aşağıdaki şartlar gözetilerek kriterler belirlenmektedir:

- İlk kez katılım seçimde önceliklendirilir.

- Yabancı dil bilgisi önceliklendirilir.

- Eğitim Alma Faaliyetinde idari personel önceliklendirilir.

- Engelli personel önceliklendirilir.

- Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel önceliklendirilir.

Seçim süreci bitiminde sonuç ilanı yapılırken; yine şeffaflık ilkesine uygun olarak seçimin hangi ölçütlere göre yapıldığı göstermek için değerlendirmeye esas puanlar da ilan edilmektedir. Hak kazananların listesi itirazlar için önce taslak halinde; itiraz süresinin bitiminden sonra ise nihai liste olarak sayfamızda yayınlanmaktadır. Asil listeden feragat eden olması veya kabul mektubu getirilmemesi durumunda sürecin yönetilmesi için asil listelerle beraber yedek listelere de yer verilmektedir.  

Önemli not:

  • Uygulama Birimlerinde çalışan Öğretim Görevlileri ile Araştırma Görevlilerinin başvuruları Eğitim Alma Hareketliliği içinde değerlendirilmektedir.
  • Başvuru döneminde uygun hareketliliğe başvurma şartı kabul edilmekte olup sehven Ders Verme Hareketliliğine başvuran idari personelin veya sehven Eğitim Alma Hareketliliğine başvuran akademik personelin başvurusu geçersiz sayılacaktır. Ayrıca her iki hareketliliğe birden ya da aynı hareketliliğe mükerrer başvuru yapılmaması önemle rica olunur.
  • Yabancı dil belgesi başvuruda ek puan getirmektedir. Bu konuda tarih sınırlaması olmamakla beraber, son beş yıl içinde alınmış belgelerin değerlendirme puanı daha yüksektir. Geçerli bir dil belgesine sahip personelin belgesini başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir. Dil belgesi yüklemeyenlerin dil puanı sıfır (0) kabul edilecektir.