KOŞULLAR

Erasmus+ Personel hareketliliği; Personel Ders Verme Hareketliliği (Staff Mobility for Teaching Assignments-STA) ve Personel Eğitim Alma Hareketliliği (Staff Mobility for Staff Training- STT) olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilmektedir.

Hareketlilik süreci, üniversitemizin Ulusal Ajansla her yıl imzaladığı 24 aylık sözleşme dönemleri içinde gerçekleştirilmekte olup, bu dönemler sözleşmeye adını veren yılda, 1 Haziran tarihinde başlamakta ve onu takip eden 24 ayın sonunda yani 31 Mayıs’ta bitmektedir. Personel hareketliliği faaliyetleri, imzalanan sözleşme bitiş tarihinden sonraya sarkamaz veya bir sonraki döneme aktarılamaz.  Her bir başvuru döneminde çıkılan çağrıda başvurunun hangi sözleşme dönemine ait olduğu ve faaliyetin hangi tarihleri kapsadığı belirtilmektedir.  

El Kitabında tanımlandığı şekliyle, Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Söz konusu faaliyet için Erasmus+ anlaşmamız gerekmemektedir, dolayısıyla Program ülkesi olan herhangi bir ülke ve kurumda hareketlilik gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte konferans katılımları eğitim alma faaliyeti kapsamında değerlendirilmemektedir.

Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Dolayısıyla Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training- Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir. Avrupa Komisyonu tarafından Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.

Katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Personelin, mücbir sebeplerle (zorunluluk sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, personelin yurtdışında kaldığı süre karşılığı gündelik hibesi ile mesafe hesaplayıcıya göre miktarı personele verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir.

Personel hareketliliği için ödenen hibe katkı niteliğinde olup, yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Keza Erasmus+ hareketlilik faaliyeti, seyahat hariç en az iki gün, en fazla 2 ay öngörülmüşse de mümkün olan çok sayıda personelin programdan faydalanmasını sağlamak amacıyla üniversitemiz dört günlük hibe ödemesi yapmaktadır. Gidiş ve dönüş günleri hibelendirilmezken, herhangi bir faaliyet içermeyen ya da uygun faaliyet gerçekleştirildiği belgelenemeyen günler için de hibe ödemesi yapılmaz.

Hareketlilikten faydalanacak personele verilecek olan gündelik hibe miktarı gidilen ülke ve gidilen süreye göre hesaplanmaktadır. Günlük hibe miktarları 2018, 2019 ve 2020 Sözleşme Dönemleri için aşağıdaki gibidir:

 Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153 €

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye *

119 €

Bununla birlikte “Mesafe Hesaplayıcısı (distance calculator)” (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) üzerinden gönderen kurum olan Sakarya Üniversitesi ile faaliyetin gerçekleştirildiği kurumun bulunduğu yer arasındaki Km değeri dikkate alınarak seyahat hibesi hesaplanmaktadır. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi varılan mesafeyi etkilememektedir. Ancak seyahat başlangıç noktası gönderen kurumun bulunduğu şehirden farklı ise ya da faaliyet ev sahibi kurumun yerleşik olduğu şehirden farklı bir yerde gerçekleşiyorsa ve bu seyahatin farklı bir mesafe bandına girmesine yol açıyorsa, seyahat faturaları istenir ve gerçekleşen mesafe bandına göre hibe verilebilir.

Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin karşılığı olarak aşağıdaki tablodaki yer alan hibe ödemesi yapılmaktadır ve söz konusu miktar gidiş-dönüşü kapsamaktadır.

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 Km arası

20 €

100 - 499 Km arası

180 €

500 - 1999 Km arası

275 €

2000 - 2999 Km arası

360 €

3000 - 3999 Km arası

530 €

4000 - 7999 Km arası

820 €

8000 Km ve üzeri

1500 €

Sonuç itibariyle Sakarya Üniversitesi Erasmus Eğitim Alma Personel Hareketliliği faaliyeti için toplamda dört günlük hibe ile seyahat hibesi ödemektedir. Bunların dışında ayrıca uçak, otobüs bileti gibi bir ödeme yapılmamaktadır.  Gitmeden dört günlük hibenin %80’i ile seyahat hibesinin tamamı, faaliyet bitiminde ise faaliyetin gerçekleştirilmesinde herhangi bir sıkıntı yoksa günlük hibenin kalan %20’lik kısmı ödenmektedir. Hak kazanan personelin hibe ödemesinin ilk bölümünün yurtdışına gidiş öncesinde aksamadan aktarılması için ziyaretin başlamadan en az 15 gün öncesinde gerekli evrakların Erasmus+ Koordinatörlüğüne eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir.