BELGELER

Erasmus Ders Verme Personel hareketliliği başvuruları, çağrıya çıkılan tarihler arasında katılımcıların SABİS kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaptıkları http://degisim.sabis.sakarya.edu.tr/ adresinden çevrimiçi gerçekleştirilmektedir. Geçerli bir dil belgesine sahip olanların söz konusu belgelerini başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmekte olup, onun dışında Koordinatörlüğümüz herhangi bir belge talep etmemektedir.

Bununla birlikte Erasmus+ Ders Verme Personel hareketliliğine hak kazananların; hareketlilik öncesi ve sonrası için hazırlaması gereken evraklar aşağıdaki gibidir.

A. Yurt Dışına Gitmeden Önce Hazırlanması Gereken Evraklar:

1. Ders Verme Faaliyeti İçin Personel Hareketliliği İş Planı (1 tanesi Erasmus+ Koordinatörlüğüne, 1 tanesi Yurt Dışındaki Üniversiteye, 1 tanesi de personelde kalacak şekilde 3 adet orijinal imzalı ve mühürlü)

2. Davet Mektubu

3. Ziraat Bankası Euro Hesap Cüzdanı Fotokopisi

4. İkili Anlaşma Fotokopisi (Erasmus+ Koordinatörlüğünce temin edilecektir)

5. Çalışılan Birime göre MYO Kararı /FYK/ÜYK ve Rektörlük Oluru

6. Üniversite ve personel arasında imzalanan hibe sözleşmesi

B. Yurt Dışına Gidip Geldikten Sonra Hazırlanması Gereken Evraklar:

1. Katılım Sertifikası/Teyit Belgesi (İmzalı ve Mühürlü olacak şekilde ve kaç gün, kaç saat ders verildiği belirtilmiş olmalı)

2. Pasaport Kimlik Sayfası ve Girişi Çıkış Mühürlerinin yer aldığı sayfanın fotokopisi

3. Çevrimiçi AB anketi (Dönüş İşlemlerinden sonra Mobility Tool üzerinden katılımcının e-posta adresine bağlantı gönderilecektir.)

4. Hareketliliğin içeriğine dair 1 sayfalık rapor

5. Eğer varsa özel durumlara ilişkin açıklayıcı ve kanıtlayıcı belgeler (hibede kesinti yapılması, mücbir sebeple erken dönülmesi vb. durumların gerekçelerini gösteren belgeler)


DOSYALAR