2021 SÖZLEŞME DÖNEMİ ERASMUS+ KA131 KONSORSİYUMLAR PERSONEL HAREKETLİLİKLERİ İÇİN BAŞVURU ÇAĞRISI (EK)


2021 SÖZLEŞME DÖNEMİ ERASMUS+ KA131 SASAK EĞİTİM ALMA VE ERASMUS+ KA131 SİLK EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İÇİN EK BAŞVURU ÇAĞRISI

2021 Sözleşme döneminde Erasmus+ KA131 SASAK ve SİLK Eğitim Alma hareketliliği başvuruları 25 Ağustos – 04 Eylül 2023 tarihleri arasında alınacaktır.

Hareketlilik faaliyetine katılmak isteyen personelimiz (sadece Sağlık Bilimleri Fakültesi Personeli ve İlahiyat Fakültesi Personeli)*, başvurusunu TC Kimlik ve şifresiyle giriş yapacağı E-devlet üzerinden Kariyer Kapısı Portalında çevrimiçi olarak gerçekleştirecektir.,

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde kadrosu bulunan veya 13/B  kapsamında fiili olarak bu birimlerde çalışan akademik personel, idari personel, sürekli işçiler ve sözleşmeli personelin başvuruları,

İlahiyat Fakültesi’nde kadrosu bulunan veya 13/B  kapsamında fiili olarak bu birimlerde çalışan akademik personel, idari personel, sürekli işçiler ve sözleşmeli personelin başvuruları,

2021 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Personel Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen toplam hibeye göre her bir faaliyet türü için belirlenen kontenjanlar aşağıdaki gibidir:

 

Başvuru Yapabilecek Fakülte / Bölümler

Yararlanacak Kişi Sayısı

SASAK Konsorsiyumu Eğitim Alma Hareketliliği

Sağlık Bilimleri Fakültesi

6 kişi

 

 

Başvuru Yapabilecek Fakülte / Bölümler

Yararlanacak Kişi Sayısı

SİLK Konsorsiyumu Eğitim Alma Hareketliliği

İlahiyat Fakültesi

kişi

 

 

 

ERASMUS+ Personel Hareketliliği Başvuruları Erasmus+ Seçim ve Değerlendirme Komisyonu tarafından Üniversitemiz Senatosunun 08.06.2022  tarihinde yapılan 616 sayılı toplantısının “2” nolu kararı ile kabul edilen Puanlandırma Kriterleri çerçevesinde değerlendirilecek olup, söz konusu kriterler ekte paylaşılmaktadır.

 

ÖNEMLİ NOT:

  1. Dil Belgesi ibraz etmek isteyen personelimizin yabancı dil belgesini başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir. Belge yüklenmemesi halinde yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak kabul edilecektir.
  2. Kariyer Kapısı, bütün üniversitelere açık bir sistem olduğu için Sakarya Üniversitesi’nin açtığı doğru ilana başvurduğunuzdan emin olunuz.
  3. Tüm personelimizin başvuruları kabul edilmekle beraber uygun faaliyete başvurmak ön şarttır ve personelin sorumluluğundadır. Sehven farklı faaliyetlere (ders verme yerine eğitim alma, eğitim alma yerine ders vermeye veya çalıştığı birim uymamasına rağmen konsorsiyumlara) yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

 

Adayların başvurularını gerçekleştirmeden önce;

Bilgilerinize arz olunur.

 

ERASMUS+ Koordinatörlüğü

Salı, 22 Ağustos 2023