2020 Sözleşme Dönemi Erasmus+ KA108 Personel Eğitim Alma Hareketliliği SASAK KONSORSİYUMU (SADECE SAĞLIK MYO) EK Başvuruları Başladı


Başvurular  01 Aralık 2021– 20 Aralık 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Hareketlilikten yararlanmak isteyen personelimiz başvurusunu http://degisim.sabis.sakarya.edu.tr/ adresinden  SABİS kullanıcı adı ve şifresini kullanarak çevrimiçi yapacaktır.

 

Önemli Not:

1. Tüm personelimizin başvuruları kabul edilecek olup ancak uygun faaliyete başvurmak ön şarttır ve personelin sorumluluğundadır, sehven farklı faaliyetlere yapılan başvurular (ders verme yerine eğitim almaya veya eğitim alma yerine ders vermeye, başka bir projeye)  geçersiz sayılacaktır. Erasmus+ Seçim ve Değerlendirme Komisyonu tarafından Üniversitemiz Senatosunun 01.07.2021 tarihinde yapılan 586 sayılı toplantısının "03" nolu kararı ile onaylanan 2019  ve 2020 Sözleşme Dönemi Erasmus+ KA108 Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak Puanlandırma Kriterleri çerçevesinde değerlendirilecektir. (İlgili karar ekte yer almaktadır.)

2. KA 108 Projeleri, ana projemiz olan KA 103 projesi gibi Öğrenim ve Personel Hareketliliklerini içermektedir. Ana projemizden farklı olarak spesifik bölümler için uygulanmaktadır. Personel hareketliliği için yapılacak başvurular sadece aşağıda yer alan tablodaki bölümlerin öğretim üyeleri/öğretim elamanları ve idari personel için geçerli olacaktır. Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen hibe miktarına göre; Ders Verme / Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanabilecek personel sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Ülke

Hareket tipi / Dönem Ad

Bölüm/ler

Ders Verme

Eğitim Alma

AB Program Ülkeleri

Sağlık Konsorsiyumu Eğitim Alma Hareketliliği / 2020-2021

Sağlık MYO Tüm Bölümler

-

12 *

 

*Eğitim Alma Hareketliliğine hem akademik hem de idari personel başvuru yapabilecektir.

3. Yabancı Dil Belgesi ibraz etmek isteyen personelin; belgesini başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir. Belge yüklenmemesi halinde dil puanı 0 (sıfır) kabul edilecektir. Başvuru sonrasında ibraz edilen dil belgesi kesinlikle kabul edilmeyecektir.

NOT: Bahsi geçen konsorsiyumlardan sadece ilgili bölüm personelleri faydalanabilecektir. Diğer bölümlerden yapılacak olan başvurular geçersiz sayılacaktır.

KA 108 Değerlendirme Kriterleri

ERASMUS+ Koordinatörlüğü

Salı, 23 Kasım 2021