Erasmus Personel Hareketliliği Sonuçları (Nihai Liste)


01 Haziran 2022–20 Haziran 2022 tarihlerinde E-devlet üzerinden alınan 2021 Sözleşme Dönemi Erasmus Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği, 2020 ve 2021 Sözleşme Dönemleri SASAK (Sağlık Konsorsiyumu), 2021 DEHA’S (Tıp Konsorsiyumu) ve 2021 SİLK (İlahiyat Konsorsiyumu) başvuruları Erasmus Değerlendirme ve Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilmiş, sonuçlar itirazları almak üzere 15.08.2022 tarihinde taslak halinde Erasmus Koordinatörlüğünün sayfasında yayınlanmıştı.

22 Ağustos 2022 tarihi mesai bitimi itibariyle itiraz süresi sona ermiş, gelen itirazlar Değerlendirme ve Seçim Komisyonu tarafından incelenerek nihai listeler aşağıdaki bağlantılarda ilan edilmiştir: 

 

2020 KA108 (KA130) Sağlık Konsorsiyumu Yedek Başvuruları- SASAK

 

Bilgilerinize arz eder, saygılar sunarız.

Erasmus Değerlendirme ve Seçim Komisyonu

Salı, 23 Ağustos 2022