BAŞVURU SÜRECİ

Öğrenci Seçimi

Erasmus+ Erasmus Yükseköğretim Staj Hareketliliği için başvurular açılmadan önce üniversitemiz tarafından ilana çıkılır.  Öğrencileri süreç ile ilgili bilgilendirmek üzere fakülte bazında toplantılar yapılır. Başvuru ilanında süreç ile ilgili takvim paylaşılır ve bu takvimde başvuruların ne zaman alınacağı, yabancı dil sınav tarihleri, seçim sonuçlarının ilanı ve seçim sonuçlarına yönelik itirazların alınması gibi konular hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirme yapılır.

Başvurular degisim.sabis.sakarya.edu.tr adresinden alınır. Öğrenci SABİS kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme girip başvurusunu yapabilir. Her öğrencinin başvurusu kabul edilir ve başvuru bitiminde ortalaması asgari şartı sağlamayan öğrencilerin başvuruları iptal edilir.

Üniversitemiz tarafından başvurular güz döneminin bitiminde açılır ve başvuru süresince notların sisteme işlenmesinin akabinde başvuru bitimine kadar güncellenen genel akademik not ortalaması kabul edilir. Sistemsel bir sorun oluşmasının neticesinde not ortalaması güncellenmezse öğrenci güncel transkriptini başvuru sayfasına ekleyebilir.

Yatay veya dikey geçişle üniversitemize gelmiş olan öğrencilerin üniversitemiz sisteminde henüz akademik not ortalaması oluşmamışsa öğrencilerin geldikleri yükseköğretim kurumlarından aldıkları güncel transkriptleri kabul edilir.

Ayrıca bahar döneminde yüksek lisans veya doktora programına hak kazanan öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir not ortalamaları oluşmamış olduğundan başvuruda bir önceki öğrenim kademesinin transkripti kabul edilir. Tabi transkript notunun ikinci ve üçüncü kademe için asgari şartı sağlamış olması gerekmektedir.

 

Yabancı Dil Sınavı

 İlk kademe öğrencileri için 2,20/4,00  ikinci ve üçüncü kademe öğrencileri için 2,50/4,00 olan genel akademik not ortalaması şartını  sağlayan ve başvuru sırasında sisteme  yabancı dil belgesi yüklememiş olan öğrenciler İngilizce Yeterlilik Sınavına çağrılır.

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanan İngilizce Yeterlilik Sınavı iki aşamada gerçekleştirilir. İlk aşama eleme sınavı olup; çoktan seçmeli formatta gerçekleştirilir. İlk aşama sınavından 50 ve üzerinde puan alan öğrenciler açıklanan süreç takvimine bağlı kalınarak ikinci sınava çağrılır. İkinci sınav İngilizce dinleme ve okuma şeklinde gerçekleştirilir. Bu sınavdan 65/B1 ve üzerinde puan alan öğrenciler tercih yapmaya hak kazanırlar.

Alman Dili ve Edebiyatı ve Çeviribilim Öğrencileri için Önemli Bilgiler

  • Alman Dili ve Edebiyatı ve Çeviribilim öğrencileri Almanca sınavına alınır ve Almanya tercih edecek lisans öğrencileri için almaları gereken minimum puan 70' tir. Almanya dışı tercih yapacak olan öğrenciler için minimum puan ise 60/B1’dir. İlgili eş değerlilik tablosu aşağıdaki gibidir:

                       A2 …….. 50-59

                       B1 …….. 60-79

                       B2 …….. 80-100                                              

  • Başvuru aşamasında dil sertifikası yüklemek isteyen öğrencilerin yükleme yapmadan önce belgelerinin geçerliliğini ve puan karşılığını bölüm koordinatörlerinden alacakları teyit sonrasında sisteme yükleme yapmaları gerekmektedir.

 

  1. Yabancı Dil Şartı

Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin öğrenim hareketliliğine başvuru yapıp, tercih yapabilmeye hak kazanmaları için minimum 50 yani A2 seviyesinde İngilizce dil becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Ancak tercih yapabilecekleri üniversiteler B1 düzeyinin üzerinde bir dil puanını gerekli görebilir. Öğrenciler tercih yapmadan önce başvuracağı kurumun özel şartlarını incelemeli ve buna göre tercih haklarını kullanmalıdır.

Öğrencinin genel akademik not ortalamasının %50’si, yabancı dil notunun %50’si alınarak  genel puanı oluşur ve bu ortalamaya göre öğrenci seçimi gerçekleştirilir. 

Öğrencilerin Erasmus genel puanı oluşturulurken öğrencinin özel durumuna bağlı olarak puan ekleme veya azaltma işlemi yapılır. Bu işlem Ulusal Ajans’ın Erasmus 2020 El Kitabında belirttiği üzere aşağıdaki gibidir:

 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil Seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve Gazi Çocuklarına

+15 puan 7[1]

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan[2]

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır.

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

Seçilen öğrenciler üniversitemizin resmi web sitesinde yayınlanan duyuru ile açıklanır. Öğrenciler yerleştirme işlemleri ile ilgili bilgilere degisim.sabis.sakarya.edu.tr  adresine girip, yerleştirme işlemleri bölümüne tıklayarak ulaşabilirler. Seçim sonuçlarına itirazı olan öğrenciler üniversite tarafından belirlenen tarihler içerisinde itirazlarını bildirebilirler.

Onay

Öğrenci ilgili tarihler arasında onay yahut vazgeçme işlemini gerçekleştirebilir. Vazgeçen veya herhangi bir işlem yapmayan öğrencinin hakkı iptal edilir.

Çevrimiçi Yabancı Dil Desteği

Faaliyet gerçekleştiren her öğrenci online dil kursu alır. Bu kapsamda faaliyet başlangıcı ve bitişinde yine online yabancı dil sınavı yapılır. 

Hibe Desteği

Staj hareketliliğine hak kazanan öğrenciler, sistem tarafından puan bazında belirlenen sıraya göre hibe desteği almaya hak kazanacaklardır. Hibe desteği alamayan öğrenciler tarafımıza bildirildiği taktirde hibesiz olarak da hareketlilikten  olarak faydalanabilirler. Ülkeler ve aylık hibe miktarı aşağıdaki gibidir:

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda,Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan ülkeleri için 750 Avro

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye ülkeleri için ise 600  Avro’dur.

Hibeler staj sürecinin 4 ayını kapsayacak şekilde verilir. 4 aydan daha uzun süre staj hareketliliğinden faydalanacak öğrenciler için 4 ayı kapsayacak hibeden daha fazlası verilmeyecektir. Öğrenci ikinci grup evrakları teslim ettikten sonra ofisimiz tarafından muhasebe işlemleri başlatılır ve toplam hibesinin %70 ile %100 ‘ü arasında belirlenen miktarı öğrenciye ödenir.

 


[1] Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

 

[2]  Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.